بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 94025935300
نام و نام خانوادگي : سید اسماعیل ساداتی امیر
عنوان پایان نامه : تحلیل فرمالیستی کتیبه‌های مسجد شیخ لطف‌الله و کاربرد آن در گرافیک معاصر
دانشكده : دانشکده هنر
گروه تحصيلي : ارتباط تصويرى
رشته/گرایش تحصيلي : ارتباط تصويري
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) : بهرام کلهرنیا ,
استاد مشاور (استاد مشاور مدعو) : ,
الهه پنجه باشی
چكيده : کتیبه‌نگاری بعنوان عنصری دارای معنا و با کاربرد تزیینی در معماری اسلامی از ابزارهای مهم در معرفی هنر و ذوق دوره‌های مختلف اجتماعی و هنری به شمار می‌آید و به دلیل ماهیت مکتوب خود، بیانگر اندیشه‌ها و ایدئولوزی‌های هنرمندان و معماران عصر خود است. مسجد شیخ لطف‌الله اصفهان از جمله شاهکار‌های معماری ایرانی اسلامی می‌باشد که از تزیینات و کتیبه‌های مختلفی با مضامین دینی و فرم‌های متناسب با این نوع نگرش برخوردار است که در دوره‌های مختلف تاریخی بارها مورد مرمت و بازسازی قرارگرفته است. در این تحقیق با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی محتوا و گردآوری اطلاعات از طریق مطالعات کتابخانه‌ای و مشاهده میدانی آثار ضمن معرفی کتیبه‌های این بنای ارزشمند، به تحلیل و بررسی فرم و شکل آن‌ها پرداخته و به دنبال پاسخ به این سوال است که چگونه می‌توان ارزش‌های نقشمایه‌ها و فرم‌های بکار رفته در کتیبه‌های مسجد شیخ لطف‌الله را در هنر و گرافیک معاصر ایران روزآمد کرد. بررسی‌ها نشان می‌دهند که در این بنا کتیبه‌هایی با مضمون شیعی وجود دارد. متاسفانه در مسجد شیخ لطف‌الله تعداد کتیبه‌های نگاشته شده در بنا بسیار کم می‌باشد که این نشان دهنده‌ی توجه و علاقه زیاد هنرمندان آن زمان به تزییناتی غیر از کتیبه‌نگاری می‌باشد که البته این امر سبب شد تا نمونه‌های بررسی شده در این تحقیق کمتر از حد انتظار باشد. واژگان کلیدی: کتیبه، مسجد شیخ‌لطف‌الله، فرمالیسم، خط، گرافیک معاصر.
كلمات كليدي : کتیبه، مسجد شیخ‌لطف‌الله، فرمالیسم، خط، گرافیک معاصر.
تاريخ دفاع : 1396-07-19