بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 940102586
نام و نام خانوادگي : فرشته آقابیگی
عنوان پایان نامه : افزایش امنیت داده در ابر با ترکیب الگوریتم های رمزنگاری و استفاده از مکانیزم توزیع کلید کوانتوم
دانشكده : دانشکده فنی و مهندسی
گروه تحصيلي : مهندسي کامپيوتر
رشته/گرایش تحصيلي : نرم افزار
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) : زهره باطنی ,
استاد مشاور (استاد مشاور مدعو) : ,
کوروش منوچهری
چكيده : رایانش ابری فناوری در حال پیشرفتی است که به ارائه ی منابع و خدمت ها در بستر اینترنت می پردازد. چالشی برای این فناوری وجود دارد و آن مسئله امنیت است. امنیت داده هایی که به ابر سپرده می شوند برای کاربر حائز اهمیت است، چرا که اگر امنیت داده ها تضمین گردد بر تعداد کاربران این فناوری افزوده می شود. رمزنگاری، به عنوان راه حلی برای این مشکل، پیشنهاد می گردد. رمزنگاری، با تبدیل داده واضح به داده رمز شده، باعث افزایش اطمینان از عدم دسترسی و دست کاری توسط شخص سوم می گردد. رمزنگاری به رمزنگاری با کلید متقارن و رمزنگاری با کلید نامتقارن تقسیم می گردد. از توابع Hash نیز در رمزنگاری استفاده می شود. همچنین، مکانیزمی با توجه به مفهوم کوانتوم در علم فیزیک بنام مکانیزم توزیع کلید کوانتومی جهت تولید و توزیع امن کلید الگوریتم های رمزنگاری نیز وجود دارد. در الگوریتم پیشنهادی (بنام الگوریتم RAQ)، از ترکیب الگوریتم های رمزنگاری AES ،RSAو QKD و تابعMD5 برای محرمانگی، تولید و توزیع امن کلید، حفظ و اعتبارسنجی داده کاربر برای بالابردن امنیت استفاده شده است که نتیجه مقایسه الگوریتم RAQ با چند الگوریتم جدید در سال های 2017 و 2018 نیز، بهبود زمان اجرا و در نتیجه سرعت را نشان می دهد.
كلمات كليدي : رایانش ابری، رمزنگاری با کلید متقارن، رمزنگاری با کلید نامتقارن، مکانیزم توزیع کلید کوانتوم (QKD)
تاريخ دفاع : 1397-11-06