بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 950304539
نام و نام خانوادگي : گل نسا خبرخوش
عنوان پایان نامه : بررسي جلوه هاي ديداري در آيين هاي ساحل نشينان خليج فارس
دانشكده : دانشکده هنر
گروه تحصيلي : ارتباط تصويرى
رشته/گرایش تحصيلي : ارتباط تصويري
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (استاد مدعو) : ,
سيد نجم الدين امير شاه كرمي
استاد مشاور () : ,
چكيده : آداب و سنن هر قوم در بردارنده ریشه دارترین ارزش ها و تجربیاتی است که طی نسل ها در برخورد با تندبادهای حوادث و عواملی که سعی در زوال و کمرنگ نمودن آن داشته اند، شکل گرفته است. سنتها و باورهایی که بی شک مهم ترین تاثیر را در تثبیت و قوام رفتارهای اجتماعی داشته و دارند. خلیج فارس بدلیل موقعیت جغرافیایی منحصر به فردش اساسا محور تبادل فرهنگ، تجارت، سیاست، برای داد و ستد کالا و اندیشه ها میان ایرانیان، هندیان، آفریقایی ها و اروپایی ها طی قرنهای متمادی بوده است. تا جایی که از این کرانه تا کرانه های دور دست چین رفتارهای التقاطی به صورت نمادهای اعتقادی تغییر ماهیت داده اند که انتساب و اکتساب هر یک از این باورها، باورهای منشعب از دریا و دریانوردی خود جای بحثی مفصل دارد. آئین های باران خواهی، نذر و نیاز، تقدسی آب، دریامابر، اهل هوا و زار، نوروز دریا و بسیاری از باورهای از یاد رفته دیگر نشان از غنای فرهنگ این دیار در میان اعصار گمشده و افسانه های متمادی و تو در تو بوده که منابع شناختی ما از درک منشاء هر کدام و توجیه و تفسیر شان بی گمان عاجز است. عقاید و باورهایی که سینه به سینه از اجداد و نیاکان به عصر حاضر کشیده شده اند. در این پژوهش بر آنیم تا به بررسی دیداری آیین مردم این منطقه بپردازیم و بدنبال پاسخ این پرسش ها هستیم که: عوامل جغرافیایی از جمله آب و هوا، اقليم و معیشت در باورها و ویژگی های فرهنگی مردم بوشهر چه تأثیری داشته است؟ چه فرم هایی در آیین مردم این ناحیه تکرار شده است؟ دریا و دریانوردی در شکل گیری و قوام این باورها و اعتقادات تا چه اندازه مؤثر بوده است؟ چگونه میتوان با ثبت و تصویر سازی آیین ها، آنها را به آیندگان انتقال داد. در پژوهش حاضر با روش کتابخانه ای و توصیفی- تحلیلی به جمع آوری آیین ها پرداخته شده و سعی شده با تصویر سازی و موشن تعدادی از این آئین ها، تلاشی در جهت حفظ و انتقال آن به آینده صورت پذیرد. واژه های کلیدی: آیین، باورهای مردم جنوب، موشن های آیینی، ساحل نشینان خلیج فارس، دریا
كلمات كليدي : آیین، باورهای مردم جنوب، موشن های آیینی، ساحل نشینان خلیج فارس، دریا
تاريخ دفاع : 1397-10-03