بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 950009144
نام و نام خانوادگي : سید امیر امیدوار معصومی
عنوان پایان نامه : ارزیابی تولیدگاز مایع(LNG) و الکتریسیته با استفاده از افت فشار در خط لوله
دانشكده : دانشکده فنی و مهندسی
گروه تحصيلي : مهندسي شيمي
رشته/گرایش تحصيلي : مهندسي مكانيك - طراحي کاربردي-کارشناسي ارشد
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (استاد مدعو) : ,
وحيد پيروزفر
استاد مشاور (عضو هیات علمی مرکز) : افشار علی حسینی ,
چكيده : با کم شدن منابع سوخت های فسیلی، بازیافت و مصرف بهینه انرژی اهمیت زیادی پیدا کرده است. با بهینه سازی مصرف انرژی و نیز بهسازی دستگاه های مورد استفاده در صنعت میتوان از اتلاف بخش عمده‌ای از انرژی جلوگیری کرد، این کار باعث بازگشت سرمایه و نیز کاهش مصرف انرژی میشود. ایستگاه‌های تقلیل فشار گاز یکی از واحدهایی هستند که انرژی زیادی را به هدر می‌دهند ولی با بعضی تغییرات می‌توان این اتلاف را به حداقل رساند و عملکرد واحد را بهبود بخشید و انرژی اتلافی را به محصولی کاربردی در واحد تبدیل کرد. در این پایان نامه ابتدا به معرفی کلیاتیک واحد تقلیل فشار گاز طبیعی پرداخته شده است، سپس با در نظر گرفتن یکی از خطوط انتقال گاز اصلی کشور و ایستگاه تقلیل فشار آن خط لوله به بررسی امکان تعویض شیر فشار شکن آن واحد با توربین انبساطی و استفاده از انرژی الکتریکی تولیدی توسط توربین برای تولید گاز مایع توسط برنامه¬هایAspen HYSYS و Aspen Capital Cost Estimator (Icarus) پرداخته شده است. کلمات کلیدی: LNG، گاز مایع، توربواکسپندر، توربین انبساطی، بازیابی افت فشار خط لوله انتقال گاز
كلمات كليدي : گاز مایع، توربواکسپندر، توربین انبساطی، بازیابی افت فشار خط لوله انتقال گاز
تاريخ دفاع : 1397-06-03