بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 950159507
نام و نام خانوادگي : محمد مهدی پورخیاط موگهی
عنوان پایان نامه : بررسی تطبیقی رویکردها و روش‌های بومی و غیربومی درآموزش بازیگری
دانشكده : دانشکده هنر
گروه تحصيلي : پژوهشى‏هنر
رشته/گرایش تحصيلي : پژوهش هنر
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) : فاطمه شاهرودی ,
استاد مشاور (استاد مشاور مدعو) : ,
محمد عارف
چكيده : هدف از پژوهش حاضر بررسی لزوم لحاظ تأثیرات حاصل از تفاوت در اقلیم و نوع زیست بازیگران بر رویکردها و روش‌های آموزش بازیگری است که عدم توجه به آن، بازده و اثرپذیری هنرجویان بازیگری را تحت الشعاع قرار خواهد داد. این تأثیرات از یک سو متوجه بازیگر به عنوان هدایت شونده و از سوی دیگر متوجه مدرس و کارگردان به عنوان هدایت کننده می‌باشد و البته دقت در آن‌ها برای نویسندگان حرفه‌ای در چگونگی نگارش نمایشنامه‌ها در شخصیت پردازی‌های نهفته در متن و موقعیت‌های نمایشی انتخابی براساس ویژگی‌های کاراکترها می‌تواند مفید واقع گردد و عدم لحاظ آن‌ها می‌تواند اثرات مخربی را بر خروجی آموزشی تحمیل نماید. این پژوهش با تکیه بر روش توصیفی-تحلیلی و با استفاده از ابزار کتابخانه‌ای، میدانی و مشاهده مشارکتی، گردآوری شده و در نهایت به روش محتوای کیفی، تجزیه و تحلیل شده است. نتایج حاصل از این پژوهش، ناظر بر تأثیر لحاظ اقلیم بر حفظ سلامت جسمانی و روحانی بازیگران و نیز افزایش بازده آموزش بازیگری در حالت بومی‌سازی شده است به طوری که هر زمان رویکردها و روش‌های استفاده شده در مناطق و اقلیم‌های مختلف با خصوصیات آن مناطق همخوانی داشته باشد، می‌توان در نتایج حاصل از آموزش، رشد قابل توجهی را انتظار داشت. کلمات کلیدی: بومی‌سازی، اقلیم، زیست‌بوم، بازیگری، شخصی سازی، آموزش، مهارت‌افزایی، خودآگاهی
كلمات كليدي : بومی‌سازی، اقلیم، زیست‌بوم، بازیگری، شخصی سازی، آموزش، مهارت‌افزایی، خودآگاهی
تاريخ دفاع : 1397-10-03