بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 950259201
نام و نام خانوادگي : مائده صفری
عنوان پایان نامه : تحلیل بیومکانیکی تنش و کرنش در مفصل تیبیوفمورال در زوایای صفر تا 45 درجه با استفاده از مدل اجزا محدود
دانشكده : دانشکده فنی و مهندسی
گروه تحصيلي : مهندسی پزشکی
رشته/گرایش تحصيلي : مهندسی پزشکی گرایش مهندسی بافت-کارشناسی ارشد
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (استاد مدعو) : ,
شاهرخ شجاعی
استاد مشاور (عضو هیات علمی مرکز) : پدارم طهرانی ,
چكيده : زانو، بزرگترین و پیچیده ترین مفصل در بدن و از مفصلهای لولایی است. این ساختمان دو مفصلی بوده و از مفصل تیبیوفمورال و پتلوفمورال تشکیل شده است .مفصل زانو به دلیل حرکات و بار های زیادی که در طی انواع فعالیت های روزمره،شغلی و ورزشی بر آن تحمیل می شود، در معرض خطر بالای صدمات است. استئوآرتریت و آسیب های لیگامانی اغلب سبب بروز درد و کاهش سطح فعالیت های فرد می گردد که این امر خود هزینه های انسانی و اقتصادی هنگفتی را در جوامع تحمیل می کند. از این رو برای سال های متمادی مطالعه بیومکانیک مفصل زانو همواره ، مورد توجه محققین زیادی بوده است.ارزیابی نیروهای تماس مشترک تیبیوفمورال برای درک شروع و پیشرفت استئوآرتریت زانو بسیار مهم است. با این حال،پیش بینی های نیروی تماس با تیبیوفمورال تحت تاثیر بسیاری از عوامل، از جمله نیروهای عضلانی و نمایه های آناتومیکی مفصل زانو هستند. و بدین خاطر تحت عنوان مجموعه زانو مورد مطالعه قرار گرفته اند. تحقیقات نشان داده‌ است تنش‌های فشاری و برشی وارد بر غضروف مفصلی و منیسک‌ها بعد از منیسکتومی عامل اساسی در آسیب‌های مخرب مفصلی از جمله استئوآرتریت می‌باشد. تاثیر منیسکتومی بر زانو بر اساس مدل سه بعدی و به روش المان محدود می‌باشد. با استفاده از مدل المان محدود موضع خاص، که از دو سطح تشکیل شده است.مدل 3 بعدی زانو به کمک تصاویر CT-scan و MRI مفصل سالم تهیه شده است. سپس فلکشن زانو در زاویه صفر درجه با تهیه‌ی دیاگرام توزیع تنش، فشار تماسی و کرنش بر سطح منیسک‌ها در مفصل سالم و منیسکتومی‌ تعیین شده است. رفتار مکانیکی غضروف مفصلی تحت تاثیر عوامل متنوعی قرار دارد . مدل المان محدود سه بعدی ایجاد شده شامل غضروف ران،درشت نی و مینیسک بود .نتایج نشان داد که مقدار تنش اصلی در لایه فوقانی دارای بیشترین مقدار بوده و در جهت عمق کاهش می یابد. . کليد واژه: تیبیوفمورال-المان محدود-تنش-کرنش
كلمات كليدي : تیبیوفمورال-المان محدود-تنش-کرنش
تاريخ دفاع : 1397-09-28