بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 930572496
نام و نام خانوادگي : سعید احمدی
عنوان پایان نامه : بهبود امنیت و محرمانگی تصدیق هویت در شبکه‌های اجتماعی آنلاین بر اساس کنترل عوامل غیر نرمال با استفاده از الگوریتم فازی
دانشكده : دانشکده فنی و مهندسی
گروه تحصيلي : مهندسي کامپيوتر
رشته/گرایش تحصيلي : شبکه هاي کامپيوتري
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) : زهره باطنی ,
استاد مشاور (استاد مشاور مدعو) : ,
کوروش منوچهری
چكيده : چکیده امروزه شبکه‌های اجتماعی دارای اهمیت فراوانی هستند. مردم روزانه اطلاعات زیادی را در این شبکه‌ها مبادله می‌کنند و این پدیده به حدی دامن گیر مردم شده است که تخمین زده می‌شود هر فرد در طول روز بیش از 4 ساعت در این شبکه به سر می‌برد. برای اینکه در شبکه اجتماعی افراد دارای حریم خصوصی باشند باید امنیت و محرمانگی را بوجود آورد. مکانیزم های مختلفی برای تأمین محرمانگی و امنیت در این شبکه‌ها وجود دارد. در این پایان‌نامه سعی شده تا با شناسایی عوامل غیر نرمال در شبکه اجتماعی آنلاین محرمانگی و امنیت را بوجود آوریم. عوامل غیر نرمال در شبکه‌های اجتماعی به دو دسته خودکار و دستی تقسیم شوند. عوامل غیر نرمال خودکار در شبکه‌های اجتماعی مانند یک ربات عمل کرده و وظیفه‌ای تکراری در شبکه مانند درخواست دوستی را انجام می‌دهند. عوامل غیر نرمال دستی عواملی هستند که برای اهداف خرابکارانه وارد عمل شوند و با برهم زدن امنیت اهداف خود را دنبال کنند. برای مسائل مطرح شده در روش پیشنهادی سعی می‌شود با الگوریتمی مبتنی بر آتاماتا همراه با خوشه‌بندی فازی دو دسته عوامل غیر نرمال را کنترل و از شبکه حذف نماییم. این شناسایی به این معناست که شبکه اجتماعی درکی از ورود و خروج کاربران برای ارسال و به اشتراک گذاری داده‌ها دارد. ارزیابی بر مبنای معیارهای عملکرد آماری از آزمایش‌های دسته‌بندی نرمال-‏‏غیرنرمال دودویی انجام می‌شود. این معیارهای آماری همچنین در مقالات دیگری برای کشف ناهنجاری استفاده شده‌اند و شامل حساسیت، اختصاصیت، نرخ احتمال مثبت، نرخ احتمال منفی، ارزش تخمینی مثبت و ارزش تخمینی منفی هستند. در آزمایش‌ها بر روی دادگان واقعی توئیتر و گوگل به این نتیجه رسیدیم که الگوریتم پیشنهادی توانایی قابل قبولی در تشخیص عوامل غیر نرمال در شبکه‌های اجتماعی آنلاین دارد.
كلمات كليدي : شبکه‌های اجتماعی -‏‏ امنیت – محرمانگی – اتاماتا – منطق فازی
تاريخ دفاع : 1397-06-20