بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 930569146
نام و نام خانوادگي : آتوسا دقایقی
عنوان پایان نامه : ارائه یک سیستم پشتیبان تصمیم‌گیری زمینه‌آگاه برای سفر درون شهری با استفاده از داده‌های آلودگی هوا
دانشكده : دانشکده فنی و مهندسی
گروه تحصيلي : مهندسي کامپيوتر
رشته/گرایش تحصيلي : تجارت الکترونيکي
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) : رضا روانمهر ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : در دهه‌های گذشته، سیستم‌های‌پشتیبان‌تصمیم‌گیری رشد زیادی در دامنه‌های مختلف داشته‌اند. هدف این سیستم‌ها، پشتیبانی از حل مسائل و بهبود تصمیم‌گیری است. در محیط محاسبات فراگیر، این سیستم‌ها با چالش‌های شخصی‌سازی اطلاعات، ارائه‌ی خدمات پیشگیرانه به کاربران، سنجش خودکار داده‌های زمینه و قابلیت تحرک روبه‌رو می‌شوند. بنابراین، این سیستم‌ها باید قادر باشند به طور خودکار داده‌های زمینه‌ای را به دست آورده و متناسب با نیازهای کاربران به آن‌ها خدماتی ارائه دهند. سیستم‌های زمینه‌آگاه، اطلاعات زمینه را به منظور انطباق رفتارهایشان در واکنش به تغییر محیط و نیازمندی‌های کاربر به کار می‌گیرند. در نتیجه، افزایش قابلیت‌های زمینه‌آگاهی به سیستم‌های‌‌پشتیبان‌‌تصمیم‌گیری باعث ایجاد کارکردهای جدیدی مانند شخصی‌سازی تصمیم‌گیری بر مبنای شرایط خاص کاربر، استفاده بهینه از اطلاعات و دانش و ارائه‌ خدمات پیشگیرانه به کاربران می‌شود. از طرفی با توجه به اینکه شرایط آلودگی هوا به شدت به کیفیت زندگی مربوط می‌شود از اهمیت زیادی برای افراد برخوردار است که باعث افزایش تقاضای افراد برای اطلاعات محیطی متناسب با نیازها و شرایط خاص آن‌ها می‌شود. در کارهای گذشته به مسئله شخصی‌سازی و ارائه‌ی خدمات متناسب با نیازهای کاربران در دامنه‌ی آلودگی هوا پرداخته نشده‌است. ازاین‌رو، در این پایان‌نامه یک سیستم‌پشتیبان‌تصمیم‌گیری زمینه‌آگاه برای سفرهای درون شهری با استفاده از داده‌های آلودگی هوا ارائه شده‌است. در سیستم پیشنهادی، از ترکیب مدل وضعیت‌آگاهی مبتنی بر درک، زمینه‌آگاهی، ماژول تصمیم‌گیری و مدل دانش دامنه استفاده شده‌است. روش پیشنهادی زمینه‌ی کاربر شامل پروفایل کاربر که حاوی اطلاعاتی از جمله سن و وضعیت سلامت است با زمینه‌ی محیطی شامل داده‌های آلودگی هوا ترکیب می‌کند و با استفاده از یک سیستم استنتاج فازی برای هر کاربر، میزان خطر را محاسبه کرده و با توجه به میزان خطر تعیین‌شده، یک وضعیت را برای کاربر شناسایی می‌کند. پس از آن با توجه به وضعیتی که برای کاربر شناسایی‌شده و همچنین فعالیتی که کاربر قصد انجام آن را دارد، از یک موتور استنتاج مبتنی ‌بر قانون برای ارائه‌ی پیشنهاداتی به کاربر استفاده می‌کند. برای ارزیابی روش پیشنهادی از مجموعه داده‌ی غلظت آلاینده‌های هوای مربوط به شهر تهران استفاده شده‌است. نتایج حاصل از پیاده‌سازی و ارزیابی مدل بر اساس دو پارامتر دقت و زمان اجرا، کارایی مدل پیشنهادی را در یک سیستم پشتیبان تصمیم‌گیری زمینه‌آگاه برای سفر درون شهری با استفاده از داده‌های آلودگی هوا خاطر نشان می‌سازد. کليد واژه: سیستم‌پشتیبان‌تصمیم‌گیری، زمینه‌آگاهی، سیستم‌پشتیبان‌تصمیم‌گیری زمینه‌آگاه، وضعیت‌آگاهی مبتنی بر درک، آلودگی هوا.
كلمات كليدي : سیستم‌پشتیبان‌تصمیم‌گیری، زمینه‌آگاهی، سیستم‌پشتیبان‌تصمیم‌گیری زمینه‌آگاه، وضعیت‌آگاهی مبتنی بر درک، آلودگی هوا.
تاريخ دفاع : 1396-11-08