بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 940040145
نام و نام خانوادگي : اصغر خداپناه
عنوان پایان نامه : بررسی میزان آلودگی غلات (گندم) شهرستان پارس آباد به زرالنون
دانشكده : دانشکده علوم پایه
گروه تحصيلي : زيست شناسي
رشته/گرایش تحصيلي : زيست شناسي سلولي و مولكولي- علوم سلولي و مولكولي
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (استاد مدعو) : ,
منصور بیات
استاد مشاور (استاد مشاور مدعو) : ,
بهین امیدی
چكيده : در صورت آلودگی گندم به زرالنون (Zearalenone) این سم می‌تواند باعث ایجاد مشکلات و اختلالات اندام‌های جنسی و تناسلی در حیوانات اهلی شود و در انسان به عنوان عامل بزرگی پستان در دختران جوان و بلوغ زودرس جنسی می‌باشد. همچنین باعث عدم توازن هورمونی و درنتیجه سرطان پستان می‌شود. با توجه به همه این موارد و به خطر انداختن سلامتی انسان و با توجه به اینکه گندم یکی از غلات پرمصرف در سطح کشور است. در این بررسی میزان زرالنون موجود در نمونه‌های گندم انبارهای شهرستان پارس¬آباد به عنوان یکی ازشهرستان های مهم تولید کننده گندم در چهار نوبت آخر آذر، آخر بهمن، آخر فروردین و اوایل خرداد مورد مطالعه قرار گرفته است. مجموعاً 110 نمونه گندم بطور تصادفی از 8 انبار گندم و عمده فروشی‌های شهرستان‌ برداشت شد. تعداد نمونه‌هایی که از هر انبار برداشته شد براساس ظرفیت آن انبار در زمان برداشت نمونه انتخاب گردید، به ازای هر تن یک کیلوگرم گندم از قسمت‌های مختلف انبارها و سیلو جمع آوری شد، هر نمونه متعاقب مخلوط کردن ده نمونه یک کیلویی از گندم‌های موجود در قسمت‌های مختلف انبار بدست آمد، نمونه‌های جمع آوری شده از همه انبارها و در همه زمان‌ها که از لحاظ نوع گندم یکسان بودند با هم مخلوط شدند و از هر مخلوط بدست آمده، یک کیلو گندم برداشته و در پاکت‌های استریل به آزمایشگاه منتقل شد. برای سنجش میزان زرالنون محلول آماده شده با استفاده از ستون‌های ایمنوافینیتی تصفیه و توسط دستگاه HPLC در طول موج 275 نانومتر اندازه گیری گردید. قبل از دادن نمونه‌ها به دستگاه، 8 عدد استاندارد و 1 نمونه اسپایک و 1 نمونه بلانک مطابق استاندارد ملی ایران به شماره 9239 سال 97 تهیه و به دستگاه تزریق شد و نمودارهای بدست آمده بررسی شدند. سه نوع گندم کشت شده در شهرستان پارس¬آباد با توجه به اسپایک مثبت و استانداردها تعیین وجود شدند. در صورت وجود زرالنون در هریک از نمونه‌ها بایستی یک پیک در دقیقه 5-4 (دقیق‌تر: در دقیقه 6/4) دیده می‌شد، که در هیچ یک از نمونه‌ها چنین پیکی در نمودار دیده نشد که این نشان دهنده عدم وجود زرالنون در گندم‌های جمع آوری شده است. واژه‌های کلیدی: زرالنون، گندم، شهرستان‌ پارس اباد ، کروماتوگرافی، HPLC
كلمات كليدي : زرالنون، گندم، شهرستان‌ پارس اباد ، کروماتوگرافی، HPLC
تاريخ دفاع : 1397-11-10