بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 950096838
نام و نام خانوادگي : فاطمه اعظمی
عنوان پایان نامه : کاربرد تئاتر کاغذی در تصویرسازی کتاب کودک
دانشكده : دانشکده هنر
گروه تحصيلي : ارتباط تصويرى
رشته/گرایش تحصيلي : تصويرسازي
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) : پروین هانی طبائی ,
علي اصغر ايمانزاده چراندابي
استاد مشاور (استاد مشاور مدعو) : ,
علي اصغر ايمانزاده چراندابي
چكيده : امروزه تصویرسازی یکی از شاخه های هنرهای تجسمی است به نوعی اثر مبتکرانه تصویری گفته می شود که آموختن یک مفهوم با روایت (داستان،شعر....)است. تصویرسازی هنری جدا از دیگر هنرهاست. تصویرگر باید از دانش روانشناسی ،آداب و رسوم و طراحی دانش هنری سهم داشته باشد. در حقیقت تصویرساز با کمک از تصویرها ، موضوعاتی را برای مخاطبان در سن های مختلف ارایه می کند و به منظور دستیابی به هدف خود یعنی فهماندن بهتر موضوع به مخاطب و جذب بیش از پیش آن به سوی کتاب می تواند از هر روشی نو و خلاق بهره بگیرد .بر این اساس در این مقاله به بررسی تصویرسازی و معرفی تئاتر کاغذی و همچنین معنای خلاقیت و تاثیر آن در کودک و اهمیت این موضوع پرداخته می شود و سرانجام با توجه به مطالب ارائه شده به بیان رابطه ای که می تواند بین تصویرسازی کودک و تئاتر کاغذی وجود داشته باشد اشاره می شود.روش گردآوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای و اینترنت و مشاهده نگر و مصاحبه است. کلید واژه: تصویرسازی،کتاب کودک،تئاتر،تئاتر کاغذی،خلاقیت
كلمات كليدي : تصویرسازی،کتاب کودک،تئاتر،تئاتر کاغذی،خلاقیت
تاريخ دفاع : 1397-10-30