بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 950004239
نام و نام خانوادگي : اشکان شالباف تبار
عنوان پایان نامه : بررسی خصوصیات مخلوط های آسفالتی حاوی نانو اکسید آهن
دانشكده : دانشکده فنی و مهندسی
گروه تحصيلي : عمران
رشته/گرایش تحصيلي : مهندسي راه وترابري
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) : غلامعلی شفا بخش ,
استاد مشاور (عضو هیات علمی مرکز) : ابراهیم صفا ,
چكيده : افزایش ترافیک جاده¬ها در دهه¬های اخیر موجب تسریع در بروز خرابی¬ و اضمحلال زودتر روسازی¬های آسفالتی شده است. این خرابی¬ها عمر خدمت‌دهی روسازی را کاهش داده و باعث افزایش هزینه¬های نگهداری نیز شده است. مطالعات انجام‌شده در سالیان گذشته به‌خوبی نشانگر این مسئله بوده است که استفاده از قیر¬های خالص جهت تولید آسفالت جوابگوی نیازهای موجود نبوده و اجرای این¬گونه آسفالت¬ها با مشکلات فراوانی همراه بوده است. از سوی دیگر طبق طبق تحقیقات انجام شده استفاده از نانو مواد توانسته است بخشی از معضلات روساز¬های آسفالتی را کاهش دهد. بر همین اساس در این تحقیق به بررسی خصوصیات مخلوط¬های آسفالتی اصلاح شده با نانو اکسید آهن پرداخته ایم. در این بررسی از آزمایشاتی مانند مدول برجهندگی، مقاومت مارشال و کشش غیر مستقیم استفاده شده است. نتایج این تحقیق نشان داد که استفاده از نانو اکسید آهن در بهترین حالت بصورت بسیار موثر واقع شده است بطوریکه 20 درصد مقاومت مارشال را بهبود می بخشد. از طرفی مدول برجهندگی نیز در بهترین بصورت کیفی مانند مقاومت مارشال نتیجه بسیار مثبتی را نشان داده است بطوریکه در این حالت حدود 23 درصد بهبود را نشان داد و در نهایت حساسیت رطوبتی مخلوط¬های اصلاح شده با نانو اکسید آهن نیز مناسب بوده و در حدود 13 درصد بهبود یافت. واژه‌هاي كليدي: نانو اکسید آهن، مقاومت مخلوط آسفالتی، اصلاح قیر
كلمات كليدي : نانو اکسید آهن، مقاومت مخلوط آسفالتی، اصلاح قیر
تاريخ دفاع : 1397-11-10