بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : ٩٣٠٢٧٥٤٣٠
نام و نام خانوادگي : مریم نجفی
عنوان پایان نامه : بررسی تطبیقی شخصیت های مارتین مک دونا بر اساس هرم ایناگرام گورجیف با نگاهی به ملاقات با مردمان برجسته پیتر بروک
دانشكده : دانشکده هنر
گروه تحصيلي : نمايش
رشته/گرایش تحصيلي : ادبيات نمايشي
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) : سیمین امیریان خفاچه ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : آنچه پیش رو دارید ، نتیجه بررسی نمودار نه وجهی شخصیتی ایناگرام و ارتباط آن با خلق شخصیت های نمایشی می باشد .این نمودار شخصیتی از قدمت زیادی برخور دار است و اولین بار توسط جورج ایوانویچ گورجیف دانشمند و عارف روسی مورد توجه قرار گرفت و بعدها وارد حوزه روانشاسی شد.این هرم همه انسانها را درقالب نه وجه شخصیتی شناسایی می کند . ایناگرام که ترکیبی از عرفان شرقی و روانشناسی مدرن است سعی بر آن دارد که به بررسی وجوه مختلف انسانی از بعد روانی و شخصیتی بپردازد . کاربرد آن به عنوان ابزاری برای خلق شخصیت در ادبیات نمایشی جستجو و تحقیق بیشتررا ضروری جلوه می دهد .در این پژوهش ابتدا به بررسی باورها و دستاوردهای فکری جورج ابوانویچ گورجیف به عنوان خاستگاه این هرم پرداخته شده است تا به درک عمیق تر بتوان آنرا به عنوان ابزاری برای اندازه گیری شخصیتی پرداخت . سپس نگاهی به آثار نمایش نامه نویس و کارگردان معاصر مارتین مک دونا خواهیم داشت و سعی می کنیم برداشت و تحلیل های خود را از شخصیت های سه گانه لنین گرد آوری کنیم و ردپای هرم شخصیتی ایناگرام را در کاراکتر های او پیدا کنیم . سعی ما بر آن است که بدانیم که این هرم شخصیتی چقدر می تواند به عنوان میزان و ابزاری برای خلق یا تحلیل شخصیت ها ادبیات نمایشی به ما کمک کند . سپس سعی شده کتابی که متاثر از زندگی گورجیف هست بررسی شود. ملاقات با مردمان برجسته کتابی که توسط او نگاشته شده روایت زندگی و سفرهاو شرح آموخته هایش در ملاقات با فرزانگان و در راه جستجوی حقیقت است .بر اساس همین کتاب پیتر بروک کارگردان و نمایش نامه نویس انگلیسی فیلمی ساخته است که بعنوان اثری متاثر از گورجیف ، آنرا بررسی می کنیم. واژهای کلیدی: هرم شخصیتی ایناگرام ، شخصیت نمایشی ، مارتین مک دونا – نمایش – پیتر بروک – گورجیف
كلمات كليدي : هرم شخصیتی ایناگرام ، شخصیت نمایشی ، مارتین مک دونا – نمایش – پیتر بروک – گورجیف
تاريخ دفاع : 1397-09-14