بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 950070353
نام و نام خانوادگي : رزيتا طاهري
عنوان پایان نامه : سیر تحول آیینه کاری از معماری تا هنرهای تجسمی
دانشكده : دانشکده هنر
گروه تحصيلي : نقاشى
رشته/گرایش تحصيلي : نقاشي
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) : فریدون امیدی نقلبری ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : «دنیای هنرگسترش یافته» که روزنبرگ از آن سخن گفته است، در واقع دنیای هنری است که هم انبساط پذیر است و هم نفوذ پذیر، هنرمند ثابت می کند به همان چیزهایی توجه دارد که همه هم عصرانش با آن در گیرند .به علاوه مانند هر کس دیگری با ابزار و آلات کار می کند. هدف از انجام این پژوهش بررسی اجمالی درباره هنرهای سنتی و سیر تحول آن از معماری به سوی نقش تازه ای است که به این هنرها در جریان های هنر معاصر محول شده و چگونگی رجوع و بازگشت به این هنرهای سنتی به خصوص در آینه کاری توسط هنرمندان نوگرا و پس از آن. این پژوهش با استفاده از روش تحقیق تاریخی انجام گرفته است ، که با این روش می‌توان به عوامل موثر در بروز وقایعی که در گذشته رخ داده است پی برد و رویدادهای زمان حال را بهتر شناخت، در واقع با این روش می‌توان به گردآوری آثار و ردپای وقایع پرداخت و منابع را جستجو کرد که به وسیله آنها شواهدی از وقایع گذشته را یافت و با استناد به نوشته های مربوط به فعالیت های گذشته از جمله گزارش‌ها، خاطرات، شرح احوال ، سفرنامه ها و اسناد تاریخی و همچنین اطلاعات شفاهی از طریق مصاحبه با افراد با سابقه در رابطه با موضوع مورد مطالعه ، مطالب مورد نظر را گردآوری کرد. طبق نتایج این پژوهش تغییر وضع سیاسی و دگرگونی فرهنگی در ایران باعث شد ایران ناگهان در معرض برخورد عقاید و ایدئولوژی های رنگارنگ قرار گیرد و به بیان تجسمی ناب دست یابد به همین سبب نیز اسلوب های مختلف را می آزماید و از تجربیاتش از مواد گوناگون بهره می‌گیرد. واژه های کلیدی : آینه کاری، معماری ،هنرهای سنتی، هنرهای تجسمی
كلمات كليدي : آینه کاری، معماری ،هنرهای سنتی، هنرهای تجسمی
تاريخ دفاع : 1397-06-11