بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 930293203
نام و نام خانوادگي : امیرعلی قدسی
عنوان پایان نامه : ارزیابی ساختمان بتنی طراحی شده با آیین نامه 2800 ویرایش دوم توسط دستورالعمل بهسازی لرزه‌ای ساختمانهای موجود (نشریه شماره 360) و مقایسه مقاوم سازی آن با استفاده از دیوار برشی بتنی و مهاربند واگرا
دانشكده : دانشکده فنی و مهندسی
گروه تحصيلي : عمران
رشته/گرایش تحصيلي : مهندسي عمران _ سازه
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) : شهریار طاووسی تفرشی ,
استاد مشاور (عضو هیات علمی مرکز) : جعفر عسگری مارنانی ,
چكيده : مهندسی زلزله بر اساس عملکرد روشی است برای ارزیابی عملکرد سازه ها که توسط موسسه (PEER) معرفی شده است و یکی از جنبه های این روش ،فراهم آوردن امکان مقایسه بین گزینه های مختلف طراحی و بهسازی است که با استفاده از مفاهیمی چون عملکرد در مقابل فروریزش انجام می گیرد. اهداف این پایان نامه عبارت بودند از 1-بررسی این که کدام یک از نشریه 360 و آیین نامه 2800 از ظرفیت سازه استفاده بیشتری می کنند؟ 2- در مقاوم سازی ساختمان های قاب خمشی بتنی از بین مهاربند واگرا و دیوار برشی بتنی کدام یک عملکرد بهتری دارند؟که با استفاده از روش تحلیل استاتیکی غیر خطی (pushover) و در نرم افزار sap2000می توان به این سوالات پاسخ داد. نتایج عبارت بودند از 1- سازه اولیه کمترین مقاومت را نشان می دهد.در بین روشهای مورد نظر سازه طراحی شده بر اساس ویرایش 4 بیشترین مقاومت را نشان می د هد.در مرحله بعدی استفاده از دیوار برشی و در انتها استفاده از مهاربند بیشتر ین تاثیر را در افزایش ظرفیت جانبی سازه نشان می دهد.اما از نظر تعداد مفاصل پلاستیک بیشترین تعداد مفاصل پلاستیک در قاب مهاربندی ایجاد شده است. در سازه طراحی شده بر اساس ویرایش 4 کمترین تعداد مفصل در حالت شکست دیده می شود و بعد از آن سازه دارای دیوار برشی و سازه ابتدایی دیده می شود.اما از لحاظ دریفت کمترین دریفت در سازه مقاوم شده با مهاربندی همگرا دیده می شود. پس از آن به ترتیب سازه های مقاوم شده با دیوار برشی ، سازه طراحی شده بر اساس ویرایش 4 آیین نامه و سازه ابتدایی قرار دارند.
كلمات كليدي : آیین نامه 2800 ویرایش دوم، دستورالعمل بهسازی لرزه‌ای ساختمانهای موجود (نشریه شماره 360)، مقاوم سازی، دیوار برشی بتنی و مهاربند واگرا
تاريخ دفاع : 1397-11-10