بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 87000283100
نام و نام خانوادگي : سارا شهبازیان
عنوان پایان نامه : بررسی نیازها و عوامل موثر در نگهداری کودکان در بیمارستان با نگرشی بر رویکرد احساس گرا
دانشكده : دانشکده هنر
گروه تحصيلي : طراحى‏صنعتى
رشته/گرایش تحصيلي : طراحي صنعتي
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (استاد مدعو) : ,
علی فرجی
استاد مشاور (استاد مشاور مدعو) : ,
افسون حسنی مهربان
چكيده : فلج مغزی نوعی بیماری سخت علاج و فعلا لاعلاجی است که دوره هایی طولانی مدت بیمار و اعضای خانواده وی را درگیر می کند. از میان انواع فلج مغزی کودکان، همی پلژی اسپاستیک با داشتن حدود 50 درصد از مبتلایان بالاترین آمار فلج مغزی را شامل می شود. اسپاستيسيته موجب الگوي ناهنجار در اندام فوقاني كودكان فلج مغزي مي شود به گونه ای که عملكرد دست را در فعاليت¬هاي مختلف و هماهنگي اندام فوقانی را جهت انجام حركت محدود مي كند. هدف از این پروژه طراحی وسیله ای کاردرمانی با رویکرد احساس گرا، به منظور بهبود اندام فوقانی کودکان همی پلژی اسپاستیک 3-7 سال با کاربرد طراحی نامه می باشد که علاوه برکمک به انجام فرایند درمان، برای کودک جذاب و سرگرم کننده بوده و امکان ایجاد بازی را برای وی فراهم نماید، به گونه ای که کودک را در امر پیگیری درمان ترغیب نموده و موجب نشاط و سرگرمی وی را فراهم کند. کلید واژها: کاردرمانی-اندام فوقانی-کودک-همی پلژی اسپاستیک-رویکرد احساس گرا
كلمات كليدي : کاردرمانی-اندام فوقانی-کودک-همی پلژی اسپاستیک-رویکرد احساس گرا
تاريخ دفاع : 1391-06-25