بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 940006311
نام و نام خانوادگي : مریم بهزادی
عنوان پایان نامه : طراحی، سنتز و شناسایی مایعات یونی بر پایه ترکیبات فعال دارویی
دانشكده : دانشکده علوم پایه
گروه تحصيلي : شيمي
رشته/گرایش تحصيلي : شيمي- شيمي آلي
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) : علی عزآبادی ,
استاد مشاور (عضو هیات علمی مرکز) : جواد آراسته ,
چكيده : مایعات یونی به‌طور روزافزونی توجه دانشمندان را در هر دو حوزه تحقیقاتی و صنعتی به خود جلب کرده‌اند. مایعات یونی نمک‌هایی هستند که به‌طور کامل از یون‌ها تشکیل شده‌اند و عموماً نقطه ذوب زیر صد درجه سانتی‌گراد دارند. فشار بخار ناچیز، عدم اشتعال و پتانسیل حلالیت بالای آن‌ها باعث شده است که به عنوان حلال‌های سبز جایگزین حلال‌های آلی رایج شوند. هم‌چنین با انتخاب کاتیون‌ها و آنیون‌های مختلف در این دسته از ترکیبات می‌توان به خواص فیزیکی و شیمیایی قابل تنظیمی دست یافت. مایعات یونی در صنعت دارویی نیز کاربردهای فراوانی پیدا کرده‌اند. یکی از چالش‌های مهم در صنعت دارویی، شکل جامد ترکیبات فعال دارویی است که به علت پدیده پلی‌مورفیسم، تاثیرگذاری دارو را مختل می‌کند. تحقیقات نشان داده است که ترکیبات فعال دارویی به شکل مایعات یونی از ایجاد این پدیده جلوگیری نمایند.هم‌چنین تمرکز صنعت دارویی بر ایجاد نمک‌هایی است که الزامات مطلوبی در زمینه حلالیت، قابلیت زیستی و پایداری داشته باشند که حضور مایعات یونی در دنیای داروهای مدرن گزینه‌ای نوین جهت جایگزینی ترکیبات فعال دارویی جامد است.
كلمات كليدي : سنتز، مایعات یونی ، ترکیبات فعال دارویی
تاريخ دفاع : 1397-06-12