بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 940173725
نام و نام خانوادگي : سید حسن حسینی
عنوان پایان نامه : طراحی و ساخت سيستم جابجایی فاز هوشمند جهت كاربرد در شبكه توزيع برق
دانشكده : دانشکده فنی و مهندسی
گروه تحصيلي : برق
رشته/گرایش تحصيلي : مهندسي مكانيك - طراحي کاربردي-کارشناسي ارشد
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) : حمید رادمنش ,
استاد مشاور (عضو هیات علمی مرکز) : شهرام جوادی ,
چكيده : شبکه‌های توزیع برق در حین بهره‌برداری و تعمیرات دچار تغییرات آرایشی و جابجایی توالی فازها می‌گردند و ترتیب فازهای شبکه به هم می‌خورد. لذا با توجه به اینکه الکتروموتورهای القایی سه فاز با تغیر (جابجایی) دو فاز از سه فاز جهت چرخش آن‌ها (چپگرد-راستگرد) عوض می‌شود و این تغیر جهت چرخش باعث می‌شود که قسمت‌های مکانیکی دستگاه‌های صنعتی آسیب ببینند؛ و از لحاظ ایمنی خطراتی برای اپراتورها و بهره‌بردار به وجود می‌آورد. امروز در صنعت برای جلوگیری از وقوع چنین حادثه‌ای از رله کنترل فاز الکترونیکی استفاده می‌شود، این رله به محض تشخیص جابجایی فازها سریعاً مدار قدرت تغذیه الکتروموتور را قطع می‌کند تا زمانی که توالی فازها اصلاح نگردد الکتروموتور روشن و راه‌اندازی نمی‌شود در این مدت زمان (اصلاح توالی فازها) در کارکرد دستگاه صنعتی وقفه ایجاد می‌شود. درگذشته، تحقیقات بسیاری در رابطه با طراحی دستگاه توالی سنج انجام‌شده و دستگاه‌های مختلفی نیز ساخته و مورد کاربرد در صنعت قرارگرفته، ولی این دستگاه‌های فقط در شبکه‌های با بار متعادل کاربرد دارند. همان‌طوری که می‌دانید، ماهیت شبکه‌های توزیع نامتعادلی بار است. در این پایان‌نامه، به منظور حل این چالش و نگرانی موجود، یک طرح مطمئن و با دقت بالا به عنوان یک جزء اساسی و درعین‌حال بسیار مهم در چارچوب عملکرد مطمئن و امن پیشنهادشده است، سعی شده ابتدا الگوریتمی برای تشخیص مؤلفه منفی و نامتعادلی ولتاژ ارائه‌شده است. سپس با استفاده از نرم‌افزار Matlab مدارات پیشنهادی آزمایش و نتایج آن را با نمونه ساخته‌شده مورد ارزیابی قرار گیرد. این طرح می‌تواند به عنوان مهم‌ترین فناوری جدید در قالب شبکه‌های توزیع هوشمند در این پژوهش موردتوجه قرارگرفته شود. از مهم‌ترین مزایای کاربرد این پژوهش در شبکه‌های توزیع برق، اصلاح توالی فاز به صورت هوشمند، بهبود شاخص‌های قابلیت اطمینان، کاهش انرژی توزیع نشده، افزایش بهره‌برداری اقتصادی از شبکه و رضایت‌مندی مصرف‌کنندگان را به دنبال خواهد داشت. کلیدواژه‌ها:شبکه توزیع هوشمند، نامتعادلی بار، توالی فاز، بهره‌برداری اقتصادی، مؤلفه منفی
كلمات كليدي : شبکه توزیع هوشمند، نامتعادلی بار، توالی فاز، بهره‌برداری اقتصادی، مؤلفه منفی
تاريخ دفاع : 1397-11-10