بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 89067060800
نام و نام خانوادگي : ساینا یکانی
عنوان پایان نامه : بررسی و تجزیه تحلیل ساختار آثار سینمایی و تأثیر آن بر دریافت های شخصی در تصویرسازی
دانشكده : دانشکده هنر
گروه تحصيلي : ارتباط تصويرى
رشته/گرایش تحصيلي : تصويرسازي
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) : منوچهر رخشان ,
استاد مشاور (استاد مشاور مدعو) : ,
آناهیتا مقبلی
چكيده : هنرمند معاصر در فرآیند خلق آثار خود به طور پیوسته با دنیای ذهنی و با جهان بیرونی خود در ارتباط است و اندیشه های تصویری خود را در برخورد با جهان اطرافش شکل می دهد و برای بازتاب تفکرات خود از منابع بی شماری استفاده می کند، در این پژوهش با تأکید بر سینما به عنوان یکی از این منابع و رسانه ای قدرتمند در تأثیرگذاری بر ساختار زندگی افراد جامعه، انواع روایت و به خصوص روایت سینمایی بررسی شده است. به جهان شخصی سه سینماگر مؤلف: سرگئی پاراجانف، فدریکو فلینی و دیوید لینچ پرداخته شده، عناصر بصری تأثیرگذار بر خلق زبان بصری شخصی آن ها را شناسایی کرده و ضمن تجزیه و تحلیل این مهم، به دنیای ذهنی این فیلمسازان نزدیک شده، راه های استفاده از بیان شخصی و سینمایی آن ها در تصویرسازی، مورد نظر قرار گرفته است. با این روش در واقع به شیوه های جدید روایتگری دست یافته و برخی محدودیت های دنیای تصویرسازی از میان برداشته شده است. همچنین آثار هنرمندان تجسمی که در آثار خود از سینما بهره گرفته اند را بازنگری کرده و راهکارهای تازه ای برای ارائه این روش ها در دنیای تصویرسازی پیشنهاد شده است.
كلمات كليدي : آثار سینمایی، تصویرسازی
تاريخ دفاع : 1392-06-17