بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 950198830
نام و نام خانوادگي : کریم حاجی
عنوان پایان نامه : ارائه یک روش مبتنی بر الگوریتم بهینه‌سازی مار گارتر برای مسیریابی چندپخشی در شبکه‌های موردی خودرویی
دانشكده : دانشکده فنی و مهندسی
گروه تحصيلي : مهندسي کامپيوتر
رشته/گرایش تحصيلي : شبکه هاي کامپيوتري
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) : محسن جهانشاهی ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : چکیده شبکه‌های موردی خودرویی یک نمونه از شبکه‌های موردی سیار است که در آن هر خودرو به‌عنوان یک گره هوشمند عمل می‌کند و می‎تواند با خودروهای اطراف خود و تجهیزات کنار جاده ارتباط داشته باشد. تفاوت اصلی این شبکه‌ها با شبکه‌های موردی سیار، سرعت زیاد گره‌ها، سرعت بالای تغییر همبندی شبکه، گستردگی و مقیاس‌پذیری است. هدف اصلی شبکه‌های موردی خودرویی افزایش ایمنی و رفاه راننده و مسافران می‌باشد. یکی از مسائل مهم در این شبکه‌ها، ارائه و پیاده‌سازی پروتکل‌های کارا و مطمئن است. مسیریابی چندپخشی به‌دلیل کارایی و پویایی می‎تواند عملکرد خوبی در این شبکه‌ها داشته باشد. پروتکل‌های مسیریابی چندپخشی به چهار دسته مبتنی بر پخش مکان‌محور، مبتنی بر خوشه، مبتنی بر درخت و مبتنی بر مش تقسیم می‌شوند. با بررسی روش‌های مذکور، این نتیجه حاصل شد که پروتکل‌های مبتنی بر مش از مشکلاتی که سایر روش‌ها به‌دلیل نگهداری درخت، خوشه و یا موقعیت خودروها متحمل می‌شوند، رنج نمی‌برند. بنابراین در این تحقیق یک روش جدید جهت مسیریابی چندپخشی در شبکه‌های موردی خودرویی با استفاده پروتکل مسیریابی مبتنی بر مار گارتر به‌عنوان یک روش مبتنی بر مش ارائه می‌شود. پروتکل ارائه شده یک پروتکل توزیع شده و براساس تقاضا است، نتایج مقایسه پروتکل پیشنهادی با پروتکل‌هایAODV، ODMRP و PUMA در شبیه‌سازهای OMNeT وSUMO نشان می‌دهد که بکارگیری پروتکل پیشنهادی موجب بهبود نرخ تحویل بسته و گذردهی بالاتر می‌شود و سرباری که به شبکه وارد می کند از سربار پروتکل‌های دیگر کمتر است. واژگان کلیدی: شبکه‌های موردی خودرویی، مسیریابی چندپخشی، پروتکل‌های مسیریابی
كلمات كليدي : واژگان کلیدی: شبکه‌های موردی خودرویی، مسیریابی چندپخشی، پروتکل‌های مسیریابی
تاريخ دفاع : 1997-10-22