بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 911067608
نام و نام خانوادگي : شهرزاد میرزایی قزاآنی
عنوان پایان نامه : ارائه یک رویکرد مهاجرت بین سرویس‌های رایانش ابری در جهت توسعه سرویس‌های دولت‌الکترونیک
دانشكده : دانشکده فنی و مهندسی
گروه تحصيلي : مهندسي کامپيوتر
رشته/گرایش تحصيلي : نرم افزار
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) : رامین نصیری ,
استاد مشاور (عضو هیات علمی مرکز) : رضا روانمهر ,
چكيده : پردازش‌ابری امروزه با توجه به انقلاب جهانی اینترنت در حال ایجاد تغییرات اساسی در زندگی می‌باشد. از این‌رو توسعه‌دهندگان متعددی به این بازار رقابت ورود پیدا کرده‌اند. رایانش ابری به عنوان یک سکوی کلیدی جهت به اشتراک‌گذاری منابع و امکانات مختلف از قبیل زیرساخت‌ها، نرم‌افزارها، برنامه‌های کاربردی و فرآیندهای تجاری تکامل یافته است. دولت‌الکترونیکی نقش حیاتی در تسهیل ارتباط با شهروندان و فراهم کردن امکانات و تعاملات مفید و موثر دارا می‌باشد. مدل‌های ابر دولتی مختلفی ارائه شده‌است که از این میان مدل 5 مرحله‌ای دولت ابری لیانگ با توجه به این‌که رویکردی مبتنی بر حفظ امنیت و حریم شخصی دارد که از چالش های پردازش ابری است، مورد اهمیت می‌باشد. پیاده‌سازی‌های مختلف از پردازش ابری که توسط توسعه‌دهندگان ابرها گسترش یافته‌است موجب تأثیر وابستگی انحصاری فروشندگان سرویس‌ها شده‌است. همین امر موجب می‌شود تا مهاجرت از بستری به بستر ابری دیگر کار ساده‌ای نبوده و روش‌های متعددی برای مهاجرت پیشنهاد شوند. مدل‌های متفاوتی در چهار دسته تکنیک‌های استاندارد‌سازی، میان‌افزار، مهندسی ‌مدل‌محور و ترکیبی ارائه شده‌اند. مدل MODAClouds جزء تکنیک‌های مهندسی‌مدل‌محور است که به دلایلی مثل متن‌باز بودن، عدم درگیری کاربر با جزییات پیاده‌سازی و ... به عنوان یکی از بهترین مدل‌های مهاجرت بین سرویس‌های ابری انتخاب می‌شود. رویکرد پیشنهادی MAC-EGOV که در این پژوهش ارائه شده‌است، در واقع ترکیبی از رویکردهای MODAClouds و دولت ابری لیانگ بوده‌است که به ابر خاصی منحصر نیست و برای حفظ امنیت بیشتر 4 نوع ابر دولتی طبق مدل لیانگ پیشنهاد داده‌است و برنامه بهینه ای برای برنامه های کاربردی دولت ابری ارائه می کند. برای ارزیابی مدل پیشنهادی ارائه شده مدل دولت ابری کشور ایران، که شامل 7 مولفه است را با این مدل مهاجرت تطبیق داده‌ایم. بنابراین مهاجرت از این روش ارائه‌شده برای دولت ابری با امنیت بیشتر انجام خواهد‌ شد. کلمات کلیدی:دولت الکترونیک ابری،تأثیر انحصار توسعه دهنده،مهاجرت،مدل پیشنهادیMAC-EGOV
كلمات كليدي : دولت الکترونیک ابری،تأثیر انحصار توسعه دهنده،مهاجرت،مدل پیشنهادیMAC-EGOV
تاريخ دفاع : 1397-06-13