بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 930561153
نام و نام خانوادگي : سعید ستاری
عنوان پایان نامه : ارائه مدلی بهبود یافته برای یک ارائه دهنده جامع کسب و کار به عنوان یک سرویس در محیط ابری
دانشكده : دانشکده فنی و مهندسی
گروه تحصيلي : مهندسي کامپيوتر
رشته/گرایش تحصيلي : تجارت الکترونيکي
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) : رامین نصیری ,
استاد مشاور (عضو هیات علمی مرکز) : رضا روانمهر ,
چكيده : امروزه پيچيدگي فضاي كسب و كار باعث افزايش رقابت ميان ارائه¬دهندگان، محدوديت منابع و بسياري عوامل ديگر گردیده و سبب شده كه سازمان¬هاي¬ توليدي به سمت به كارگيري فرآيندها و تصميمات بهينه در حركت باشند. در این پایان¬نامه سعی داریم به تحقیق و بررسی این موضوع بپردازیم که با توجه به شیوه‌های مختلف تخصیص منابع، چگونه می¬توانیم بین ارائه‌دهندگان مختلف BPaaS و مصرف¬کنندگان قابلیت همکاری ایجاد نماییم. برای این امر نیاز به بررسی پارامترهای تاثیرگذار بر روی ارائه¬دهندگان سرویس¬های کسب¬و¬کار جهت بهينه‌سازي فرآیندها می¬باشیم. با بررسی و مطالعه BPM و SOA یک مدل سرویس¬گرایی که دارای سه فاز کاربر، کارگذار و فراهم آورنده سرویس می¬باشد را پیشنهاد می¬دهیم و آنرا در نرم افزار Bizagi پیاده¬سازی می کنیم. برای نوآوری یک راهکار موثر برای بخش تصمیم¬گیری در انتخاب ارائه¬دهنده سرویس¬ها و نحوه تخصیص منابع ارائه‌دهندگان پیشنهاد می¬دهیم که مبتنی بر فرآیند آنالیز سلسله مراتبی است. پیاده¬سازی این روش نیز در محیط متلب انجام شده است. سناریو¬های مختلفی به منظور ارزیابی این روش در نظر گرفته شده¬ که در تمامی آن¬ها روش تصمیم¬گیری پیشنهادی توانسته است پاسخ مناسب را بیابد. این روش علاوه بر داشتن دقت بالا، زمان پردازشی مناسبی را نیز در ارزیابی¬های تحقیقاتی از خود نشان داده است. واژگان کلیدی: فرآیند¬های کسب¬و¬کار، محاسبات ابری، برون¬سپاری، معماری سرویس¬گرا، تحلیل سلسله مراتبی  
كلمات كليدي : واژگان کلیدی: فرآیند¬های کسب¬و¬کار، محاسبات ابری، برون¬سپاری، معماری سرویس¬گرا، تحلیل سلسله مراتبی
تاريخ دفاع : 1997-06-13