بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 940153373
نام و نام خانوادگي : احسان جعفری نیا
عنوان پایان نامه : طراحی الگوی تلفیقی مدیریت ریسک HSE بر اساس سیستم های مدیریت پروژه PMBOK ، PRINCE2، ISO 10006، OPM3 در پروژه های ساخت و ساز
دانشكده : دانشکده فنی و مهندسی
گروه تحصيلي : مهندسی محیط زیست
رشته/گرایش تحصيلي : مدیریت HSE
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (استاد مدعو) : ,
احمد سلطانزاده
استاد مشاور (عضو هیات علمی مرکز) : سمیرا قیاسی ,
چكيده : چکیده از علل اصلی رشد و توسعه اقتصادی هر جامعه موفقیت در پیشبرد پروژه های عمرانی و ایجاد زیر ساخت های لازم در آن کشور می باشد. استفاده از استانداردهای مدیریت پروژه با تمامی ابعاد آن می تواند در اجرای بهینه تر پروژه های عمرانی تعریف شده نقش بسزایی داشته باشد. در این بین یکی از مهمترین عواملی که علل اصلی تاخیرات در پروژه، ایجاد زمان از دست رفته کاری و تحمیل هزینه های قابل توجه مالی و روانی به پروژه قلمداد میگردد، حوادث ناشی از کار در اینگونه پروژه ها می باشد. سیستم های مدیریت پروژه مانند PMBOK PRINCE2، OPM3 و ISO 10006 بعنوان شناخته شده ترین استانداردهای مدیریتی در جهت استاندارد سازی نحوه مدیریت پروژه و کاهش عوامل نامطلوب در تکمیل آن در دنیا مطرح گردیده اند که یکی از اجزای اصلی عنوان شده در آنها مدیریت ریسک می باشد. مدیریت ریسک HSE نیز به عنوان جزئی از مبحث کلان ریسک مطرح شده در این استانداردهای مدیریتی می تواند در شناسایی، ارزیابی و کنترل ریسک های مرتبط با HSE نقش به سزایی داشته باشد روش: این پایان نامه در چارچوب یک بررسی مقطعی از نوع توصیفی-تحلیلی در سال 2017-2016 و با هدف تجزیه و تحلیل ریسک HSE در یکی از پروژه‌های کلان ساخت‌وسازی با رویکرد استاندارد های فوق الذکر طراحی و اجرا شده است. مبنای این ارزیابی ریسک تلفیقی ماتریس ریسک شامل فاکتور احتمال و فاکتور شدت پیامد تعیین گردید. فاکتور شدت پیامد شامل 7 نوع تاثیر (تاثیر بر هزینه پروژه، زمان بندی پروژه، کیفیت پروژه، دعاوی کیفری و حقوقی علیه پروژه، تخریب وجه سازمان، نیروی انسانی و اهمیت نیروی انسانی) و همچنین ضریب وزنی هر تاثیر بر اساس اهمیت هر یک از پیامدها بود. نتیجه گیری: ضرورت انجام مدیریت ریسک در پروژه‌های ساخت‌وساز به منظور کاهش حوادث، رسیدن به اهداف تعیین شده برای پروژه، تضمین بقا سازمان و جلب رضایت مشتریان امری اجتناب ناپذیر می باشد. به همین منظور این پایان نامه با ایجاد تحول در نزدیک کردن دیگاه مدیران پروژه و عوامل HSE، ارائه نگرش نوین در شناسایی ریسک‌های کلان پروژه، بررسی ابعاد مختلف پیامد حوادث در پروژه و بکارگیری حوزه‌های مختلف استاندارد ذکر شده در بخش خلاصه می تواند به عنوان جایگزین مناسبی برای ارزیابی ریسک های متداول در این صنعت و صنایع مشابه معرفی گردد.
كلمات كليدي : HSE، ارزیابی ریسک، صنعت ساخت و ساز، سیستم های مدیریتی PMBOK، prince2، op3، ISO 10006
تاريخ دفاع : 1397-10-26