بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 930404562
نام و نام خانوادگي : زینب میرابوالقاسمی
عنوان پایان نامه : کاربرد(بازخورد)نقاشی بقاع متبرکه در مناسبات آیینی و فرهنگی مردم گیلان
دانشكده : دانشکده هنر
گروه تحصيلي : پژوهشى‏هنر
رشته/گرایش تحصيلي : پژوهش هنر
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) : غلامعلی حاتم ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : اغلب شهرهای ایران دارای امامزاده هایی هستند که نقاشی هایی بر دیوارهای داخلی و بیرونی آنها نقش بسته شده اند. که با دیدن آنها پرسش های بیشماری به ذهن خطور می کند. اینکه چه کسانی و با چه هدفی خالق این آثار بوده اند؟ براساس کدامین بنیادهای فکری و اعتقادی این تصاویر را ترسیم نموده اند؟ آیا مردم با آنها ارتباط برقرار می کردند؟ و به کدامین دلیل، برخی از موضوعات در اکثر بقاع به صورت مکرر ترسیم شده اند؟ گیلان دارای بقاع زیادی است که بر دیوارهای آنها نقاشی های عامیانه با موضوعات مذهبی کشیده شده اند. مضامین نقاشی های این بقعه ها نشان دهنده علاقه فطری مردم به مذهب و ارادت، احترام و سرسپردگی ایشان به اهل بیت (ع) و صاحب این مکان است. از ویژگی های قابل اعتنا در این دیوارنگاره ها، اجرای آنان براساس نذورات و وقف آن توسط مردم محلی است. این پژوهش که براساس تحقیق میدانی انجام پذیرفته بر این مساله تاکید می ورزد که زیباشناسی و مضامین دیوارنگاره های این بقاع با اعتقادات، خلوص و علائق شیعی مردم منطقه گره خورده و ریشه در باورهای دیرین آنان دارد. این دیوارنگاره ها برای مردم جنبه ای مقدس داشته و در پرورش باورهای شیعی و آییین های سنتی ایشان، نقشی موثر ایفا می کرده است. واژه هاي كليدي: نقاشی – بقاع متبرکه – آیینی فرهنگی - گیلان
كلمات كليدي : نقاشی – بقاع متبرکه – آیینی فرهنگی - گیلان
تاريخ دفاع : 1396-06-21