بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 950215434
نام و نام خانوادگي : پریا راعی
عنوان پایان نامه : طراحی مجموعه فرهنگی با رویکرد توانمند سازی جامعه
دانشكده : دانشکده هنر
گروه تحصيلي : معمارى
رشته/گرایش تحصيلي : معماري
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) : سعید تیزقلم زنوزی ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : در عصر حاضر ، جامعه و ارتباطات بین اعضای یک جامعه پیوسته در حال تغییر است . از کوچکتر عضو جامعه یعنی خانواده این تغییرات شروع می شود . اعضای خانواده دیگر نمی توانند فقط یک مصرف کننده باشند بلکه باید همگی در تلاش باشند تا خانواده را رو به تعالی پیش ببرند . و اگر این امر محقق باشد ، ارتباط بین خانواده ها و دیگر اعضای جامعه به درستی شکل می گیرد و جامعه به سمت جلو و به سوی هدف خود یعنی رشد و تعالی پیش می رود . هر جامعی از طیف مختلف افراد تشکیل شده است . افرادی با درآمد های بالا تا افرادی که توانایی برآورده کردن نیازهای روزمره ی خود را حتی ندارند . از افرادی که بالاترین رده های تحصیلی را سپری کرده اند تا افرادی که به هر دلیلی فاقد دانش هستند . افرادی که مهرات های مختلف را آموخته اند و در کار و پیشه ی خود موفق هستند تا افرادی که به دلایل مختلف هیچگ.نه مهارت عملی خاصی ندارند و از این رو نمی توانند در هیچ شغلی فعالیت داشته باشند . ما در این پژوهش به دنبال ایجاد فضایی هستیم که بتوانیم در این مجموعه مهارت های مختلفی را به افراد سطح متوسط و رو به پایین جامعه آموزش دهیم تا آنان بتوانند پس از آموختن این مهارت ها در جامعه فعالیت های مثبت خود را افزایش دهند و علاوه بر فراهم آوردن بستر یک زندگی با ثبات و آسان از لحاظ امرار معاش برای آنان ، شرایط رشد و تعالی جامعه را نیز فراهم کنیم . چرا که اگر زندگی برای افراد یک جامعه با هدف و آسان گردد ، میل به زندگی و نشاط در جامعه بیشتر شده و جامعه رو به تعالی پیش خواهد رفت . کلمات کلیدی : مجموعه فرهنگی – خانه فرهنگ – فرهنگسرا – توانمند سازی – جامعه
كلمات كليدي : مجموعه فرهنگی – خانه فرهنگ – فرهنگسرا – توانمند سازی – جامعه
تاريخ دفاع : 1397-06-18