بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 940009771
نام و نام خانوادگي : علی دلاوری مقدم
عنوان پایان نامه : کارکرد روایی تزوتان تودوروف بر شش اثر نمایشی از محمود استاد محمد
دانشكده : دانشکده هنر
گروه تحصيلي : نمايش
رشته/گرایش تحصيلي : ادبيات نمايشي
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) : سعید شاپوری ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : هدف اصلی این پژوهش، بررسی الگوهای روایی در آثار نمایشی استاد محمد و کارکرد نقش قهرمان در این الگوی روایی بر اساس نظریه دستور روایت تودوروف است. اگر آثار استاد محمد از بُعد ساختار و روایت مورد بررسی قرار گیرد به نظر وجوه دیگری آشکار می¬شود. اساسا آثار نمایشی استاد محمد الگوهای روایی یکسان دارند. بنا به دستور روایت تودوروف می¬توان نشان داد که چگونه کنش¬های شخصیت قهرمان در آثار محمود استاد محمد را به فعل¬هایی فروکاست که این فعل¬ها عمدتا یکسان و تکراری است. محقق در این پژوهش با توجه به نظریات روایت‌شناسی تودوروف و کارکرد روایی آن آثار نمایشنامه‌نویس مطرح ایرانی را مورد تحلیل و بررسی قرار می‌دهد. بر اساس نظریه روایی تودوروف الگوی یکسان و ساختار مشابه در شش نمایشنامه‌ی استاد محمد "شب بیست و یکم"، "آسید کاظم"، آخرین بازی"، "دیوان تئاترال"، "دقیانوس امپراطور سرزمین افسوس"، "تَهرَن" وجود دارد. در واقع وقتی اعمال قهرمان به گزاره¬های معینی ساده گردد، ساختار تکراری آن‌ها نیز حدس زده می‌شود. قهرمان همواره اعمال یکسانی را در زمان و مکان متفاوتی انجام می¬دهد که محقق با تحلیل ساختاری روایت و کشف روابط پنهان و مشترک به این درک تازه از محتوای آثار نمایشی استاد محمد می¬رسد.
كلمات كليدي : کارکرد روایی- تزوتان تودوروف- محمود استاد محمد- شب بیست و یکم-آسید کاظم-آخرین بازی-دیوان تئاترال- دقیانوس امپراطور سرزمین افسوس- تَهرَن.
تاريخ دفاع : 1397-10-12