بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 950486428
نام و نام خانوادگي : محمد کاظمی بیدهندی
عنوان پایان نامه : تثبیت فرکانس ریز شبکه شامل توربین بادی و دیزل با استفاده از کنترل دینامیکی توربین بادی
دانشكده : دانشکده فنی و مهندسی
گروه تحصيلي : برق
رشته/گرایش تحصيلي : قدرت - عمومي
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) : شهرام جوادی , محمود حسینی علی آبادی
استاد مشاور () : ,
چكيده : در این تحقیق پس از مدلسازی کلیه تجهیزات میکروگرید به طور کامل، ابتدا به بررسی یک سیستم متشکل از فیدرهای میکروگرید شامل توربین بادی متصل به یک بار متغیر پرداخته شده که با اضافه کردن دیزل ژنراتور ، وضعیت کاری سیستم از لحاظ فرکانس، سطح ولتاژ و کیفیت توان، بهبود داده می شود. این ترکیب نیز مشکلاتی (ناپایداری) به همراه دارد که در نهایت با ارائه یک استراتژی کنترل سلسله مراتبی مبتنی حل می شود. شبیه سازی ها توسط نرم افزار MATLAB در شرایط متفاوت سیستم و حوادث گوناگون نظیر اتصال کوتاه ، راه اندازی بار کوچک ، راه اندازی بار بزرگ ،قطع ناگهانی تولید و ...، توانایی استراتژی کنترل در پایداری فرکانس سیستم در شرایط مثبت را بیانگر است .
كلمات كليدي : توربین بادی ، کنترل ، ریز شبکه ، پایداری فرکانس
تاريخ دفاع : 1397-10-26