بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 940098476
نام و نام خانوادگي : مهدی محمدجعفری
عنوان پایان نامه : تأثیر دانه‏‏ های ژئوفوم بر روی پارامتر‏های مقاومت برشی خاک با استفاده از آزمایش برش مستقیم
دانشكده : دانشکده فنی و مهندسی
گروه تحصيلي : عمران
رشته/گرایش تحصيلي : مهندسي عمران _مکانيک خاک وپي
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (استاد مدعو) : محمدهاشم صمدی اهری ,
مریم یزدی
استاد مشاور (عضو هیات علمی مرکز) : محمدرضا شاکری ,
چكيده : ژئوفوم‏ها، پرکننده‏های سبک وزنی هستند که برای بهبود برخی از خصوصیات ژئوتکنیکی خاک‏ها نظیر تورم‏زایی، کاهش وزن مخصوص استفاده می‏شوند. ژئوفوم‏ها به عنوان یک ماده پرکننده در مکان‏هایی که قرضه خاک از نظر مهندسی و اقتصادی مقرون به صرفه نباشد، مورد استفاده قرار می‏گیرند. همچنین استفاده از مخلوط دانه‏های ژئوفوم در ترکیب با خاک از موضوعات اخیر مورد توجه محققان بوده است. این امر موجب کاهش محسوس وزن مخصوص خاک شده و فشار محرک دیوارهای حائل را به شدت کاهش می‏دهد. استفاده از این ترکیب در مناطق لرزه‏خیز از اهمیت ویژه برخوردار است. از آنجایی‏که تعیین پارامترهای مقاومت برشی خاک مخلوط با ژئوفوم لازمه‏ی مدلسازی‏های عددی و تحقیقات تکمیلی در این خصوص می‏باشد، در این تحقیق به بررسی تاثیر اختلاط ژئوفوم و 4 نوع خاک متفاوت بر روی پارامترهای مقاومت برشی خاک‏ها پرداخته شده است. خاک‏های مورد استفاده ، ماسه 161فیروزکوه، ماسه 161فیروزکوه با 10 درصد لای، ماسه 161فیروزکوه با 20 درصد لای و ماسه محلی (منطقه 4 شهر قم) می‏باشد. دانه‏های ژئوفوم با دو اندازه ریزدانه (عبوری از الک 10) و درشت‏دانه (مانده روی الک 4) انتخاب شده‏اند و مقادیر وزنی اضافه شده آن‏ها به خاک 0، 2/0، 4/0 و 6/0 درصد وزنی خاک می‏باشند. آزمایشات در دستگاه برش مستقیم 1010 سانتی‏متر تحت سه تنش قائم 50، 100، 150 کیلوپاسکال انجام شده‏اند. نتایج بدست آمده نشان دهنده این است که با افزايش درصد وزني ژئوفوم، زاويه اصطکاك داخلی در ماسه کاهش و چسبندگي ظاهري در مخلوط خاک-ژئوفوم افزايش مي‏يابند. با افزايش تنش‏هاي قائم در مخلوط ماسه و ژئوفوم (با درصد وزني يکسان) مقاومت برشي افزايش مي‏یابد. هرچه میزان چسبندگی طبیعی خود خاک کمتر باشد تاثیر افزودن ژئوفوم در افزایش چسبندگی خاک بیشتر خواهد بود. همچنین میزان بهینه اختلاط ژئوفوم با خاک ماسه لای دار حدود 4/0 درصد است. در صورت افزایش درصد اختلاط از 4/0 درصد شیب نمودارهای ضریب چسبندگی و زاویه اصطکاک داخلی کاهش می‏یابد. با توجه به آزمایشات انجام شده می‏توان مقادیر زاویه اصطکاک داخلی و چسبندگی خاک‏های مورد آزمایش را در صورت اختلاط با درصدهای دیگر ژئوفوم با تقریب مناسبی پیش بینی نمود.
كلمات كليدي : : خاک-ژئوفوم، زاویه اصطکاک داخلی، چسبندگی، آزمایش برش مستقیم
تاريخ دفاع : 1396-11-10