بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 950179874
نام و نام خانوادگي : پدرام بنی عامریان
عنوان پایان نامه : حل مدل ریاضی جهت کاهش میزان تأخیر ارسال سفارش‌ها در زنجیره تأمین در شرایط عدم به اشتراک‌گذاری اطلاعات
دانشكده : دانشکده فنی و مهندسی
گروه تحصيلي : مهندسی صنایع
رشته/گرایش تحصيلي : صنایع
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (استاد مدعو) : ,
دکتر زهره مقدس
استاد مشاور (عضو هیات علمی مرکز) : محسن قاسمی ,
چكيده : در دنیای رقابتی امروز با توجه به ویژگی‌های‏ محیط‌های جدید تولیدی و طبیعت مشتریان، دیگر شیوه‏های مدیریت تولید گذشته که‏ یکپارچگی کمتری را در فرآیندهایشان دنبال‏ می‏کردند. کارآیی خود را ازدست ‌داده‌اند و امروزه شرکت‌ها نیازمندند تا یکپارچگی منظمی را در تمام فرآیندهای تولیدی-از ماده خام تا مصرف‏کننده نهایی-ایجاد کنند. مدیریت زنجیره‏ تأمین به‌عنوان یک رویکرد یکپارچه برای‏ مدیریت مناسب جریان مواد و کالا،اطلاعات و جریان پولی،توانایی پاسخگویی به این شرایط را دارا است. یکی از معیارهایی که بر موفقیت یک زنجیره تأمین بسیار تأثیرگذار است کاهش اتلاف زمانی می‌باشد برای مثال درصورتی‌که یک زنجیره تأمین بتواند سفارش‌ها را در زمان کمتری به دست مشتریان برساند، می‌تواند مشتریان بیشتری را جذب نماید. یکی از مشکلات در زمینه ارسال سفارش‌ها عدم وجود اطلاعات در دسترس در مورد میزان سفارش از هر خریدار می‌باشد. در این پایان‌نامه به دنبال کاهش تأخیر در ارسال سفارش‌ها بوده‌ایم. این پژوهش ازلحاظ نوع هدف کاربردی و ازلحاظ جمع‌آوری داده‌ها از نوع توصیفی-پیمایشی می‌باشد به این دلیل که در این پژوهش پایگاه داده‌ای از میران سفارش‌ها خریدارن از تأمین‌کنندگان در طول زمان تشکیل‌شده است که در صفحات اکسل این پایگاه داده در اختیار محقق قرار داده‌شده است. جهت حل این مسئله در ابتدا دو زیر مسئله تعریف خواهیم نمود. در مسئله اول به پیش‌بینی میزان تقاضا برای هر کالا پرداخته‌شده است. در زیر مسئله دوم به مدل‌سازی مسئله کاهش تأخیر در ارسال سفارش با در نظر گرفتن بهینه سود تأمین‌کننده پرداخته‌شده است همچنین محدودیت‌های خاص مدل نیز در نظر گرفته‌شده است و ترکیب بهینه تخصیص کالا از تأمین‌کننده به خریدار به‌دست‌آمده است.
كلمات كليدي : زنجیره تأمین، اشتراک‌گذاری اطلاعات، سری زمانی، بهینه‌سازی و ارسال سفارش.
تاريخ دفاع : 1397-11-11