بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 920523402
نام و نام خانوادگي : آزاده صلاحی
عنوان پایان نامه : بررسی تصویر جغد در آثار ده تصویر گر اروپایی و آسیایی
دانشكده : دانشکده هنر
گروه تحصيلي : ارتباط تصويرى
رشته/گرایش تحصيلي : تصويرسازي
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) : نادر موسوی فاطمی ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : اسطوره روایاتی خیالی، درباره طبیعت، تاریخ و سرنوشت جهان، خدایان و انسان و جامعه اند. اسطوره ها با زبانی پیچیده و راز آمیز با انسان سخن می گویند و مفاهیمی عمیق و رازناک را با زبان خاص خود بیان می کنند. نمادها علاوه بر بیان مفاهیمی ژرف که کشف آنها به شناخت بیش تر از خود مدد می رساند. اغلب نشان دهنده تضادها و پیوندها در دنیای اساطیری، افسانه ها، قصه ها و حماسه ها هستند. پرندگانی هم چون جغد در فرهنگ های باستانی همواره در شمار جانداران سپند و ارجمند بوده اند. مردمان کهن پرندگانی همچون جغد را آفریدگانی فراسویی و از گونه دیگر می پنداشته اند. از آنجاست که جغد جایگاهی والا در نمادهای اسطوره ای دارد و پاره ای از آنها را با خدایان و الهه ها و نیروهای برتر در پیوند دانسته اند. با توجه به داد و ستدهای فراوان فرهنگی در اروپا و آسیا به ویژه در اساطیر، در این پژوهش با رویکرد اسطوره ای و روش تطبیقی تفاوت ها و شباهت های پرنده اسطوره ای (جغد) در هنر اروپا و آسیا جست و جو، بررسی و تحلیل شده است. در این رساله سعی بر آن شده است که به بیان رمز آلودترین عنصر رمزی جغد پرداخته شود. نتایج به دست آمده با توجه به بررسی های انجام شده نماد جغد در هنر اروپا و آسیا از گذشته تا به امروز امتداد یافته و مفهوم قبل خود را حفظ کرده است. هنرمندان در گذشته نقش هایی ماندگار از این پرنده (جغد) با معنا و مفهوم اسطوره ای آن به جای گذاشته اند. اما امروزه هنرمندان کوتاهی کرده اند و بسیار جزئی به نماد و نشانه های اسطوره ای این پرنده (جغد) پرداخته اند. کلید واژه ها: واژگان: کهن الگو-نماد-جغد - تصویر گری- تصویرسازی
كلمات كليدي : کهن الگو-نماد-جغد - تصویر گری- تصویرسازی
تاريخ دفاع : 1396-06-22