بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 940034789
نام و نام خانوادگي : مهرداد ترابي
عنوان پایان نامه : ارزيابي حقوقي – فني قراردادهاي نگهداري و تعميرات تجهيزات پالايشگاه گازي
دانشكده : دانشکده فنی و مهندسی
گروه تحصيلي : عمران
رشته/گرایش تحصيلي : مهندسي مكانيك - طراحي کاربردي-کارشناسي ارشد
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) : محمد حسن رامشت ,
استاد مشاور (عضو هیات علمی مرکز) : علی گل صورت پهلویانی ,
چكيده : یکی از نیازهای جامعه فنی و مهندسی کشور بخش نگهداری و تعمیر به ویژه در پالایشگاه های گازی است و انجام این امور در هر واحد پالایشگاهی همواره در طول سال و بنا به ضرورت های موجود علمی و ثابت شده امری بدیهی است. لذا با توجه به مطالعات صورت گرفته در متون علمی از جمله مقالات و قراردادهای متعدد و همچنین اخذ نظر افراد مجرب در این حوزه کاری از مديران ، سرپرستان و کارشناسان خبره در پروژه هاي فازهای 18&17 و 21&20 پارس جنوبي و همچنین پالایشگاه میعانات گازی بندر عباس، پرسنل شرکت مهندسي و ساختمان صنايع نفت و شرکت راه اندازي و بهره برداري صنايع نفت که جمعيتي بالغ بر50 نفر را شامل میشوند، مشخص شد که عموماً به دلیل عدم تدوین قراردادهای تعمیر و نگهداری مناسب، دو طرف قرارداد (کارفرما و پیمانکار) دچار ضرر و زیان های بسیار شده اند و علاوه برآن معمولا کیفیت های اجرایی موضوع قراردادها نیز تحت تأثیر قرار می گیرند. در اين پژوهش که از روش نمونه گيري تصادفي ساده استفاده شده است سعی شد علاوه بر بررسی قراردادها و اخذ نظر صاحبنظران و آنالیزهای آماری مربوطه با استفاده از نرم افزارهای مرتبط، تا جای ممکن نسبت به شناخت این معضلات و ارائه راه کار برون رفت از آن اقدام شود. نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که جايگاه سازماني و تشكيلاتي واحد مهندسي نگهداري و تعميرات با توجه به وظيفه چند جانبه آن جهت ارزيابي قرارداد از بعد فني و حقوقي تعميرات و نگهداري پالايشگاه گاز ايجاد و به مورد اجرا درآيد و همچنین ضرورت برگزاري دور هاي آموزشي تدوين قراردادهاي نگهداري و تعميرات و سيستمي کردن مديريت نگهداري و تعميرات و نيز مديريت قطعات يدکي و مواد مصرفي توسط نرم افزارهای ویژه جزء نتایج حاصل شده بود. ايجاد و تجهيز انبار قطعات يدکي پر مصرف در پالايشگاه هاي گاز جهت سهولت دسترسي براي جلوگيري از توقف هاي بلند مدت دستگاه ها نیز از جمله نتایج اخذ شده می باشد.
كلمات كليدي : نگهداري، پالايشگاه، قرارداد
تاريخ دفاع : 1397-10-23