بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 930570502
نام و نام خانوادگي : علی لبابیان
عنوان پایان نامه : بهینه سازی طراحی مسیر حفاری در حفره 12.25 اینچ با استفاده از مطالعات پایداری دیواره چاه در فاز 24 پارس جنوبی
دانشكده : دانشکده فنی و مهندسی
گروه تحصيلي : مهندسي شيمي
رشته/گرایش تحصيلي : مهندسی نفت -حفاری
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) : مهدی نظری صارم ,
استاد مشاور (استاد مشاور مدعو) : افشار علی حسینی ,
دکتر افشین اکبری
چكيده : ناپایداری چاه در مرحله حفاری سازندها یکی از پرهزینه ترین مشکلاتی است که صنعت نفت با آن مواجه است. اطلاع از میزان پایداری دیواره چاه نکته مهمی در علوم زمین شناسی و مهندسی می باشد. عدم پایداری دیواره چاه باعث آسیب به سازند نیز می شود که بر میزان تراوایی ناحیه اطراف چاه و میزان نفت و گاز تولیدی تأثیر می گذارد.تحلیل و پیش بینی پایداری دیواره چاه به عنوان یکی از معیارهای حساس و بحرانی در عملیات حفاری به شمار میرود. بروز ناپایداری چاه می تواند باعث افزایش زمان حفاری، هزینه های حفر چاه، توقف در عملیات تولید و درنهایت از دست دادن چاه شود. کنترل ناپایداری های دیواره چاه، نیاز به درک متقابل اندرکنش مقاومت سنگ و تنش برجا دارد.با توجه به اینکه تنش برجا و مقاومت سنگ عوامل غیرقابل کنترل هستند، تنها راه جلوگیری از گسیختگی های دیواره در طول حفاری، به دست آوردن مسیر بهینه حفاری و محدوده بهینه وزن گل حفاری است که این دو پارامتر قابل کنترل می باشند و با تغییر دادن این پارامترها می توان نتیجه مطلوب را به دست آورد. ناپایداری چاه و دیواره آن عبارت است از کلیه عواملی که به نوعی سازندهای پوشاننده دیواره را از تعادل خارج می سازند(اعم از فیزیکی و شیمیایی)نتیجه این عدم تعادل پدیده هایی مانند ریزش جزئی و کلی دیواره، تورم سازند و گیرکردن رشته حفاری، ایجاد درزه، ترک و شکستگی در دیواره چاه و پوسته پوسته شدن دیواره می باشد. اگر در حین عملیات حفاری قطر چاه با قطر مته یکسان نباشد، چاه دچار گشاد شدگی یا تنگ شدگی شده، و در نهایت ناپایداری میشود. شرط اولیه برای پایداری یک چاه در حین حفاری، وجود تعادل و توازن بین تمرکز تنش در نزدیک دیواره چاه و استحکام سنگ می باشد.
كلمات كليدي : بهینه سازی هیدرولیک حفاری، تمیز کردن سوراخ، گردش معادل
تاريخ دفاع : 1397-06-12