بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 920156739
نام و نام خانوادگي : حسین نادری
عنوان پایان نامه : امکان¬سنجی کاربرد گاز و محلول ازن در گلسنگ¬زدایی از سنگ¬های تاریخی مطالعه موردی: پایلوت تخت جمشید
دانشكده : دانشکده هنر
گروه تحصيلي : مرمت
رشته/گرایش تحصيلي : مرمت اشياءفرهنگي وتاريخي
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) : محمد سهرابی ,
استاد مشاور (استاد مشاور مدعو) : ,
حمید فدایی
چكيده : با توجه به گستردگي بناهاي تاريخي و سنگي در كشور و مشاهده گلسنگها در اين بناها بخصوص در تخت جمشيد كه ميراث جهاني نيز مي‌باشد. هم¬چنين اهميت كتيبه‌هاي موجود در تخت جمشيد و هزينه هنگفتي كه تخريب اين بنا براي كشور دارد، مي¬توان توجه كرد كتيبه¬هاي تخت جمشيد حدوداً چند ميليمتر به داخل سنگ فرو رفته‌اند و در بعضي جاها گلسنگ‌ها داخل اين فروفتگي‌ها و كتيبه‌ها و خطوط ميخي حضور دارند گلسنگ‌ها به خاطر ساختار ريسه‌اي كه دارند مي‌توانند چند ميليمتر به داخل سنگ رشد كنند از اين¬رو امكان محو نقوش كتيبه¬اي وجود خواهد داشت. روش‌هاي ميكانيكي براي اين كتيبه‌ها فاجعه بار خواهد بود زيرا مشاهده شده با برس كشيدن ريسه‌ها پراكنده گشته و دوباره با شدت بيش¬تري رشد مي‌كنند. ليزر و فشار آب نيز مضرات خود را دارد و بتدريج فرسايش سنگ و بر جا گذاشتن اثر گلسنگ در كتيبه‌ها را نمايان مي‌كند. از اين رو استفاده از گاز و محلول ازن در صورت امكان‌سنجي مي‌تواند كم¬ترين عارضه و خطر را داشته باشد. نتیجه حاصل از این پژوهش، ارتباط مستقيمي بين بالا بردن ميزان غلظت گاز يا محلول ازن در از بين رفتن يا عدم فعاليت جلبك و قارچ يا ساختار‌هاي آنان وجود دارد. گاز يا محلول ازن هيچ تأثیر مخربي روي سنگ¬هاي تاريخي خصوصاً تغيير رنگ آنان و هم¬چنين روي انسان و محيط زيست ندارد. کلمات کلیدی: ازن، گلسنگ، تخت جمشید، درمان.
كلمات كليدي : ازن، گلسنگ، تخت جمشید، درمان.
تاريخ دفاع : 1396-06-25