بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 950019045
نام و نام خانوادگي : نوشین ملکی
عنوان پایان نامه : تاثیر زبان اسلنگ بر ترانه های پاپ بعد از انقلاب اسلامی ایران
دانشكده : دانشکده هنر
گروه تحصيلي : پژوهشى‏هنر
رشته/گرایش تحصيلي : پژوهش هنر
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) : فاطمه شاهرودی ,
استاد مشاور (استاد مشاور مدعو) : ,
محمد عارف
چكيده : ترانه و ترانه سرایی پاپ یکی از محدوده های هنری محسوب می گردد که به صورت مستقیم با روح و جان مخاطب خود در ارتباط است و از بطن جامعه برخواسته و تاثیراتش چه خوب و چه بد از طریق کلام اش به مخاطب منتقل می گردد. پایان نامه حاضر تلاش دارد تا با مطالعه ای بینا رشته ای به تبیین جایگاه این سبک از موسیقی و بیان تفاوت های ایجاد شده در ترانه های پاپ در تلفیق با عنصر زبان اسلنگ که مجموعه ای زبانی متشکل از (کلامی روان و ساده عاری از آرایه های ادبی پیچیده) زبان عامیانه در تلفیقی محاوره ای به دور از خلق واژگان نامتعارف و ثقیل در معنا است که خاستگاهی خارج از ایران دارد را با توجه به تقسیم بندی برخی آثار مورد توجه به تجزیه و تحلیل بنشیند و با جمع آوری نمونه های آرشیوی از ترانه هایی به انتخاب مخاطبان از طبقات مختلف که در جایگاه مصرف کنندگان موسیقی پاپ قرار دارند، در نتیجه تلاش به تبیین نقاط ضعف و قوت این سبک از موسیقی متاثر از زبان اسلنگ از دهه 70 که آثار هنرمندانه تر و با پیشینه ای متاثر از شعر و چهارچوب اصلی ترانه سروده می شده است تا به دهه 80 که دروازه موسیقی پاپ بر همگان گشوده شد و آثاری با فاصله ای زیاد از معنا و مفهوم و در سطحی متنازل ساخته شده است, رفته رفته به دهه 90 و غیر حرفه ای شدن ترانه سرایی به علت ورود خوانندگان ترانه سرا به این عرصه دارد. علاوه بر آن با به کارگیری شیوه تحقیق کتابخانه ای - اسنادی و در بخشی میدانی،با بررسی مصاحبه ها و نظر سنجی ها و جشنواره های سالانه آثار تولیده شده موسیقایی پاپ به این مهم دست پیدا کند که علی رغم عدم وجود زیبایی کلامی به شیوه سنتی در ترانه های پاپ دوره مدرن کماکان از نظر مخاطب هنر محسوب می گردد چرا که به طرز چشمگیری بر عامه مردم تاثیر گذاشته است و به زبان مردم نزدیک و خواسته‌های آنان هم خوان است و مخاطبان فراوانی را با خود همراه کره است. واژگان کلیدی:ترانه پاپ,زبان اسلنگ,زبان عامیانه, انقلاب اسلامی, ایران
كلمات كليدي : ترانه پاپ,زبان اسلنگ,زبان عامیانه, انقلاب اسلامی, ایران
تاريخ دفاع : 1397-10-12