بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 640467385
نام و نام خانوادگي : امیر امجدی
عنوان پایان نامه : طراحی یک مبدل نوین کاهنده-افزاینده با بهره ولتاژ بالا براساس شبکه امپدانسی
دانشكده : دانشکده فنی و مهندسی
گروه تحصيلي : برق
رشته/گرایش تحصيلي : مهندسي مكانيك - طراحي کاربردي-کارشناسي ارشد
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (استاد مدعو) : ,
دکتر علیرضا سیادتان
استاد مشاور (عضو هیات علمی مرکز) : شهرام جوادی ,
چكيده : در این پایان نامه گروهی از اینورترهای منبع امپدانسی با خاصیت کاهندگی-افزایندگی همزمان ولتاژ معرفی می‌شوند. نسبت به ساختارهای اصلی، مبدل‌های پیشنهادی ضریب افزایندگی بالاتری دارند. همچنین تعداد المان‌ها به مقدار قابل توجهی کاهش می‌یابد که سبب کاهش اندازه و هزینه مبدل‌ها می‌شود. در این ساختارها از منابع ولتاژ جاسازی شده استفاده شده است که آنها را جهت بهره بردن در منابع انرژی تجدیدپذیر همچون پیل سوختی و پنل خورشیدی سودمند می‌نماید. جریان ورودی در آنها به صورت پیوسته می‌باشد و در نتیجه جریان هجومی در لحظه راه اندازی به مقدار قابل ملاحظه ای کاهش می‌یابد. همچنین اینورترهای پیشنهادی می‌توانند نسبت به ساختارهای قبلی ولتاژ خروجی یکسان با چرخه وظیفه اتصال کوتاه کمتر و اندیس مدولاسیون بیشتر تولید کنند که سبب بهبود کیفیت شکل موج های خروجی می‌شود. روش مدولاسیون مورد استفاده جهت کنترل سوئیچ‌ها روش PWM اصلاح شده بوست ساده می‌باشد. نتایج شبیه سازی در MATLAB صحت عملکرد آنها را تایید می‌نماید.
كلمات كليدي : اینورتر، مبدل منبع امپدانسی، منابع ولتاژ جاسازی شده، جریان ورودی پیوسته
تاريخ دفاع : 1397-10-26