بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 950294090
نام و نام خانوادگي : صادق آزمکان
عنوان پایان نامه : طراحی نمایش بهینه سازی میزان مصرف انرژی خانگی در تهران با هدف رویکرد پایدار
دانشكده : دانشکده هنر
گروه تحصيلي : طراحى‏صنعتى
رشته/گرایش تحصيلي : طراحي صنعتي
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) : مسعود محمودخان شیرازی ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : در حال حاضر با توجه به میزان مصرف انرژی در ایران بسیار بالا تر از حد استاندارد در مقایسه با کشور‌های دیگر است، با وجود این حد از میزان مصرف هنوز هم راه‌های الگومندی برای بهینه سازی مصرف خانگی در نظر گرفته نشده است. حتی اگر بخشی از استفاده‌های مصرفی که ما در این پروژه به مصارف خانگی اشاره داریم اعم از انرژی گاز، برق، آب که بخش عمده ای از انرژی مصرفی در کشورمان بدون بهینه سازی و با متود‌های گذشته مورد استفاده قرار می‌گیرد و این خود باعث اتلاف خیلی زیاد این انرژی ها میشود. میتوان با بهینه سازی هوشمند و ایجاد نگرشی جدید در مصارف خانگی در بهینه سازی انرژی بخش مفیدی را ایفا کرد. در این پروژه طرحی به صورت خدماتی اراعه شده و در کاهش مصرف انرژی و الگو سازی مصرفی میتواند نقش مهمی را ایفا کند و با توجه به آمار ها و نظرات کارشناسان آمار‌هایی به دست آمده که خود از نظر علمی بسیار تاثیر گذار است. با استفاده از نرم افزار و سخت افزار‌های راستا در بهبود کنترل انرژی آماری خانوار ها میتوانند مصارف خود را کنترل و ایجاد مدیریت مصرفی داشته باشند که خود ایجاد یک حس رقابتی در ساختمان‌هایی که مصرف انرژی به صورت مشاع و ترقیب به سمت بهینه استفاده کردن باشد. ایجاد صرفه جویی در ایجاد راهکار‌هایی برای جدا سازی کنتور‌های مشاع نیز از فاکتور‌های مهم این پروژه می‌باشد
كلمات كليدي : بهینه سازی، انرژی خانگی، تهران
تاريخ دفاع : 1397-10-29