بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 930314442
نام و نام خانوادگي : سید بهراد علوی
عنوان پایان نامه : تجمیع داده(اطلاعات) آگاه از کیفیت(QOS) در شبکه هواپیما بدون سرنشین با استفاده از خوشه بندی فازی
دانشكده : دانشکده فنی و مهندسی
گروه تحصيلي : برق
رشته/گرایش تحصيلي : الکترونيک
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) : ناهید اردلانی ,
استاد مشاور (عضو هیات علمی مرکز) : رضا صباغی ندوشن ,
چكيده : پیشرفت های اخیر در زمینه هواپیمای بدون سرنشین، امکان بهره بردن WSN به‌عنوان یک مقصد متحرک را فراهم آورده است. این سامانه‌ها برای نظارت از راه دور و کاربردهای اضطراری، مانند وقوع بلایای طبیعی و صحنه نبرد، کاملاً مناسب می‌باشند. با توجه به اینکه پروتکل‌های کنترل دسترسی که تا به حال برای WSN ارائه شدند با چالشهای مختلفی در زمینه کیفیت سرویس مواجه هستند، در این پایان نامه روش نوینی در راستای تجمیع داده ها در شبکه هواپیمایی بدون سرنشین با استفاده از خوشه بندی با محوریت حفظ کیفیت سرویس ارائه می شود. متاسفانه پروتکل های ارائه شده قبلی، مسائلی همچون گذردهی بالا در شبکه های متراکم، رعایت توازن بار بین حسگرها و کارایی در این حوزه را به‌طور کامل حل‌ ننموده اند. در روش پیشنهادی تجمیع داده بر اساس خوشه بندی فازی ارائه خواهد شد که شامل سه فاز اصلی است. فاز اول: در این مرحله گره های حسگر هواپیمای بدون سرنشین در خوشه ها گروه بندی می شوند و برای هر خوشه یک سرخوشه انتخاب می شود. هر سرخوشه در ابتدا فاصله بین خود را با گره های حسگر بر اساس تعویض توپولوژی بسته ها تخمین می زند. فاز دوم: در این مرحله سرخوشه ها داده های مربوط به اعضای خود را جمع آوری می کنند. و طی آن انرژی مربوط به هر داده محاسبه می شود. سپس سرخوشه سطح کیفیت و با کیفیت بودن داده ها رابر اساس تخمین میزان صحت آنها تعیین می کند. فاز سوم: در این مرحله بر اساس خوشه بندی فازی بهترین گره ها برای عمل تجمیع انتخاب می شوند. در نتیجه، در این تحقیق، یک پروتکل جدید خوشه‌بندی متمرکز مبتنی بر انرژی ارائه شد که قادر به خوشه‌بندی گره‌های شبکه بر اساس سطح انرژی و مختصات گره‌ها می‌باشد. این پروتکل با استفاده از تعداد مشخصی از گره‌های پرانرژی در شبکه و اعمال آن‌ها به عنوان وزن، نزدیک‌ترین گره‌ها با ‌انرژی بهینه را جذب می‌کند؛ به طوری که خوشه‌ها لزوماً از گره‌های مجاور تشکیل نشده و در واقع براساس دو پارامتر سطح انرژی و همسایگی، خوشه‌هایی با انرژی متوازن تشکیل خواهند شد. از اینرو پروتکل ارائه شده با افزایش تعداد نودها، دارای میزان گذردهی و نرخ تحویل بسته بالاتر و میانگین تأخیر و نسبت متوسط انرژی پایین تر نسبت به سایر پروتکل ها می باشد.
كلمات كليدي : شبکه حسگر بیسیم، گره، خوشه بندی، آگاه از کیفیت، هواپیما بدون سرنشین، الگوریتم فازی، مسیریابی، پروتکل های کنترل دسترسی، تجمیع داده، معیارهای کیفیت، گذردهی، تغییر توپولوژی، نرخ تحویل بسته، میانگین تاخیر، نسبت متوسط انرژی، خوشه بندی فازی
تاريخ دفاع : 1397-11-01