بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 930560442
نام و نام خانوادگي : فرید امیرعضدی
عنوان پایان نامه : شبیه سازی عددی واحد نم زدایی ازگاز طبیعی با استفاده از برج جذب تری اتیلن گلایکل به منظور طراحی و بهینه سازی برج های جذب
دانشكده : دانشکده فنی و مهندسی
گروه تحصيلي : مهندسي شيمي
رشته/گرایش تحصيلي : مهندسي مكانيك - طراحي کاربردي-کارشناسي ارشد
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (استاد مدعو) : ,
علی حسینی افشار
استاد مشاور () : ,
چكيده : گاز طبيعي كه از زيرزمين، بالا آورده مي‌شود كاملا با گازطبيعي مصرف كنندگان متفاوت است. گازخام از سه نوع چاه استخراج مي‌شود: چاه‌هاي نفت، چاه‌هاي گاز و چاه‌هاي متراکم. منبع گازطبيعي هر چه كه باشد، وقتي از نفت خام (در صورت وجود) جدا شد، معمولا در تركيب با ديگر هيدروكربن‌ها وجود دارد (عمدتا اتان، پروپان، بوتان و پنتان). به علاوه، گازطبيعي خام حاوي بخار آب، سولفيد هيدروژن دي اكسيدكربن، هليوم، نيتروژن و ديگر اجزا است. چنانچه در مراحل انتقال یا فراورش گاز خروجی از مخازن نفتی رطوبت یا بخار آب از گاز جدا نشود مشکلات عدیده ای همچون خوردگی تجهیزات، کاهش ظرفیت گرمایی گاز، تشکیل هیدرات در خطوط انتقال و سایر موارد خطر به وجود می‌آید. در این پایان نامه واحد نم زدایی از گاز طبیعی توسط برج جاذب تری اتیلن گلایکول بررسی شده است. در ابتدا مدل سازی ریاضی فرآیند جذب رطوبت با استفاده از معادلات بقای جرم و انرژی به منظور پیشبینی توزیع میزان غلظت بخار آب، دمای گاز و مایع تری اتیلن گلایکول در طول برج جاذب توسعه داده شده است. معادلات دیفرانسیلی حاصله توسط روش اختلافات محدود گسسته سازی شده و پس از خطی سازی با استفاده از کوپل معادلات انرژی و جرم مقدار جوابها برای هر گرید مکانی حاصل شده است. مدل‌های ایجاد شده با نتایج حاصل از داده‌های واحد صنعتی موجود در مقالات مقایسه شده است. پیش بینی مدل درصد انحراف میانگین 8.65 درصد برای مقدار آب موجود در گاز را نشان می‌دهد. پس از آن به منظور طراحی و شبیه سازی سه بعدی فرآیند معادلات حاصل را در قالب حجم محدود با استفاده از نرم افزار فلونت برای یک سیکل تزریق گاز و یا تری اتیلن گلایکل شبیه سازی کردیم. نتایج شبیه سازی توزیع پروفایل‌های اشباع و میزان درصد جذب مایع از گاز را برای حالت‌های مختلف سرعت گاز ورودی به برج پیشبینی می‌کند. کلمات کلیدی: رطوبت موجود در گاز، جداسازی گاز، مدل سازی ریاضی، شبیه سازی عددی
كلمات كليدي : رطوبت موجود در گاز، جداسازی گاز، مدل سازی ریاضی، شبیه سازی عددی
تاريخ دفاع : 1397-04-10