بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 930552096
نام و نام خانوادگي : مجتبی پورنورعلی هندخاله
عنوان پایان نامه : ارائه مدل بهینه تامین زنجیره خدمات هواپیمایی جهت کاهش هزینه های حمل و نقل هوایی
دانشكده : دانشکده فنی و مهندسی
گروه تحصيلي : عمران
رشته/گرایش تحصيلي : مهندسي حمل ونقل
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (استاد مدعو) : ,
دکتر محمود صفارزاده
استاد مشاور (استاد مشاور مدعو) : هوشنگ موفقی ,
دکتر محمدسعید منجم
چكيده : سیستم حاکم بر مدیریت تامین خدمات تعمیر و نگهداری کشور اکنون به صورت جزیره ایی و مستقل از هم عمل می کند، که این امر علاوه بر تحمیل هزینه های اضافی به شرکت های هواپیمایی و ایر لاین ها، موجب خروج ارز از کشور در شرایط تحریمی کنونی خواهد شد. از این رو در این پژوهش یک مدل پیشنهادی برای مدیریت بهینه تامین زنجیره خدمات تعمیر و نگهداری حمل و نقل هوایی ارائه شد که مطابق آن، ایرلاین ها به جای اینکه خود به صورت جداگانه برنامه ریزی ها و امور مربوط به تهیه و پشتیبانی خدمات و قطعات مورد نیاز ناوگان خود را دنبال کنند، تنها با عقد قراردادی با یک شرکت تامین کننده قطعات، در کمترین زمان ممکن تمامی نیازهای خود را مرتفع شده خواهند یافت. برای بررسی میزان اثر گذاری طرح پیشنهادی با استفاده از نظرات و تجارب چندین تن از متخصصین و فعالان این حوزه و با بهره گیری از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی از میان هزاران قطعه هواپیما 4 قطعه به عنوان مبنای محاسبات انتخاب شد که در مرحله اول با استخراج نظرات کارشناسان اقدام به محاسبه دستی میزان موفقیت طرح پیشنهادی نمودیم که نتایج بدست آمده نشان داد کارشناسان در صورت اجرایی شدن طرح چیزی در حدود 30 تا 40 درصد کاهش هزینه را برای شرکت هایی حمل و نقل هوایی پیش بینی می کنند. در گام بعدی نیز همان محاسبات این بار با توجه به نظرات تعداد کارشناسان بیشتری و با بهره گیری از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی و تعیین 5 بازه به عنوان گزینه های پژوهش انجام دادیم که در پایان نتایج به دست آمده نشان داد بازه های 20-0 درصد و 40-20 درصد با کسب امتیاز های نزدیک به هم 259/0 و 227/0 حایز رتبه های اول و دوم شده اند. نهایتا پس از جمع بندی نتایج محاسبات دستی و خروجی مقایسات زوجی و فرآیند تحلیل سلسله مراتبی که مبتنی بر نظرات کارشناسان امر می باشد، پیش بینی می شود در صورت اجرایی شدن طرح پیشنهادی پژوهش 20 تا 30 درصد کاهش هزینه برای شرکت های هواپیمایی به دنبال داشته باشد.
كلمات كليدي : حمل و نقل هوایی، مدیریت زنجیره تامین، ایرلاین و هزینه
تاريخ دفاع : 1397-06-12