بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 940268347
نام و نام خانوادگي : سهراب محمودی قره تپه
عنوان پایان نامه : یك مدل ریاضی جدید برای بارگیری بدنه های رنگ شده خودرو با ناوگان حمل ناهمگون : يك مطالعه موردی
دانشكده : دانشکده فنی و مهندسی
گروه تحصيلي : مهندسی صنایع
رشته/گرایش تحصيلي : صنایع
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (استاد مدعو) : ,
بیژن رحمانی پرچکلائی
استاد مشاور (عضو هیات علمی مرکز) : حامد کاظمی پور ,
چكيده : با توجه به پیچیدگی زنجیره تامین در صنعت خودرو و ایجاد سایت های فرایندی (جدید) در زیرمجموعه شركت های خودرو سازی مادر ، برنامه ریزی حمل محصولات نیمه ساخته از لحاظ شاخص های تحقق تولید ،هزینه و زمان از اهمیت ویژه ای برخوردار میباشد .در این پژوهش استفاده از باراندازهای متقاطع (cross dock) برای بهبود جریان ارسال بدنه های رنگ شده بین سایت مركزی و سایت های تولیدی با كمترین هزینه ، كمترین زمان تحویل و برنامه ریزی بارگیری و حمل بهینه مد نظرمی باشد .مدل تعريفي و تابع هدف مدل در اين پژوهش که سود کل سیستم را حداکثر می‌کند و شامل سه بخش درامد حاصل از فروش، هزینه‌ی خرید کالاها و هزینه حمل و نقل است. در حال حاضر ، بدنه آهن خودرودر چند سالن بدنه در موقعیت های مختلف تولید و جهت انجام فرآیند رنگ به چند سالن رنگ منتقل میگردد . بعد از رنگ شدن بدنه ها در سالن رنگ ، فرآیند حمل از سالن رنگ به محل جدید كراس داك با كامیون حمل منتقل و بعد از آن با تریلی های حمل به سایت های اقماری كه هركدام با تیراژ برنامه تولید خاص منتقل میگردد . ناهمگون بودن ناوگان در این پژوهش براساس تنوع تعدادی در ظرفیت تریلی و هزینه متفات ناوگان حمل تعریف شده است . در این پژوهش یك شبكه حمل بارگیری بدنه های رنگ شده ازمحل كراس داك به سایت های زیر مجموعه فرموله شده و جهت حل مدل با دقت بالا در ابعاد کوچک و متوسط، از نرم‌افزار GAMS 24 استفاده کرده و نتایج آن با الگوریتم فراابتکاری پیشنهادی مقایسه شده است. نتایج نشان می‌دهد که الگوریتم پیشنهادی قادر به ارائه جواب‌های بهتر و سریعتر برای مسائل با ابعاد بزرگ می‌باشد. مطالعه موردی شرکت ایران خودرو در ایران جهت نشان دادن اعتبار و اثربخشی روش پیشنهادی انجام شده است.
كلمات كليدي : انبار متقاطع(كراس داك)، مديريت زنجيره تامين،مساله مسيريابي خودرو،زمان بندي، الگوريتم متاهيوريستيك، مساله بارگيري و تحويل
تاريخ دفاع : 1397-11-07