بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 920108572
نام و نام خانوادگي : نگار همتيان
عنوان پایان نامه : ارائه طرح حفاظت آینه کاری و لندنی سازی تلفیقی سقف زیر شاه نشین های ایوان شرقی بقعه سر قبر آقا
دانشكده : دانشکده هنر
گروه تحصيلي : مرمت
رشته/گرایش تحصيلي : مرمت اشياءفرهنگي وتاريخي
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) : رضا وحیدزاده ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : این یک قسمت از تزئینات آینه کاری بقعه سر قبر آقا ،پس از شناخت و آشنایی با تکنیک آینه کاری و لندنی سازی تلفیقی ، سعی بر آن دارد که به پژوهش با مطالعه دو مساله بپردازد : در ابتدا قابل ذکر است که این تزئینات آینه کاری در تلفیق با گچبری و رنگ ( لندنی سازی ) انجام شده به لحاظ زیبایی شناسی در جاهای دیگرکمتر چنین تزئیناتی دیده می شود و اساسی ترین کار برای این تزئینات منحصر بفرد اینست که به شناسایی و فن شناسی رنگ های باقی مانده از همان دوره پرداخت و نیز رنگ های جدید که توسط مرمتگر تجربی انجام شده را پاک کرد ، زیرا که ظرافت کار را حفظ نکرده و نتوانسته آنگونه که شایسته کار مرمت است انجام دهد . مساله دوم اینست که در امر تزئینات آینه کاری و نحوه کار استاد کاران و هنرمندان این آثار به لحاظ فنون و نحوه کار و برش کاری مشکل چندانی وجود ندارد ولی آینه های قدیمی بر جای مانده که در اثر مرور زمان و آسیب های احتمالی دیگر سست شده اند و در حال ریزش هستند ، می توانستند تقویت و استحکام بخشی شوند که توسط استادکار قبلی به دلیل نداشتن دانش مرمتی انجام نشده بنابراین با شناسایی و بررسی عوامل آسیب رسان و دخیل درفرسایش آینه کاری که اکثر تزئینات این بنا را شامل می شود ، و با برطرف کردن آنها از آسیب هر چه بیشتر به این بنای مجلل می توان جلوگیری کرد . بنابراین در مرحله اول پس از مطالعه و شناخت و عکسبرداری دقیق از وضعیت موجود و مستند نگاری به مرحله آسیب شناسی و فن شناسی پرداخته و نمونه آینه های موجود به روش آزمایشگاهی SEM بررسی شده و با نمونه جدید مقایسه شده و همچنین در امر شناسایی رنگدانه ها نیز از آنالیز عنصری SEM بهره گرفته شد و برای شناسایی کاغذ پشت آینه کاری ها از معرف ها و میکروسکوپ نوری استفاده شد و سپس مراحل پیشنهادی جهت پاکسازی ، استحکام بخشی آینه ها و گچبری ها و در نهایت به مرحله رنگ گذاری و موزون سازی پرداخته شده است .
كلمات كليدي : تزئینات آینه کاری ،گچبری برجسته ،لندنی سازی ، دوره قاجار ، بقعه سر قبر آقا 
تاريخ دفاع : 1395-08-10