بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 940013339
نام و نام خانوادگي : حمید قره گوز
عنوان پایان نامه : ارائه یک مدل پاسخ گویی بار اقتصادی بهینه برای بررسی تاثیر برنامه های پاسخگویی بار بر پروفیل بار مصرف کنندگان بخش خانگی
دانشكده : دانشکده فنی و مهندسی
گروه تحصيلي : برق
رشته/گرایش تحصيلي : قدرت - عمومي
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) : حمید رادمنش ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : با توجه به گسترش روز افزون استفاده از انرژی الکتریکی در دنیا ،در هر شبکه ساعاتی در طی روز هایی از سال وجود دارد که این مصرف به بیشینه مقدار خود می رسد. مثلا در گرم ترین روزهای تابستان که از قبل هم قابل پیش بینی هستند اکثر وسایل برودتی بر روی بیشترین درجه خود هستند ،ساعت هایی بیشترین مقدار مصرف طی سال را به خود اختصاص می دهند. برای جلو گیری ازکمبود توان شبکه و حفظ قابلیت اظمینان شبکه نیاز به افزایش ظرفیت شبکه وجود داردکه هم ساخت آن زمان بر و هم پر هزینه است و چون این ظرفیت فقط طی ساعاتی از سال مورد نیاز هستند پس آماده به کار بودن آن ها اصلا به صرفه نیستند. پاسخگویی بار عاملی است که می توان به وسیله ی آن مشکلات شبکه از قبیل پیک بار یا لحظات بحرانی بر اثر اتفاقات را مدیریت کرد .این پاسخگویی را می توان با برنامه هایی به اجرا درآورد که به آن برنامه های پاسخگویی بار می گویند. این برنامه ها دو دسته هستند برنامه های مبتنی بر قیمت و برنامه های میتنی بر تشویق همان طور که مشخص است در دسته ی اول عامل پاسخگویی بار روش قیمت گذاری در زمان های تعیین شده می باشد و برای همه مشترکین وجود دارد.اما در دسته دوم مشترکین به صورت اختیاری در برنامه های پاسخگویی بار شرکت می توانند شرکت کنند و محرک اصلی حضور آن ها انگیزه دریافت پاداش است. این پاداش یا به صورت پرداخت مستقیم است یا به صورت تخفیف در فیش برق مصرفی مشاهده می شود. در این پایان نامه رفتار مصرف کنندگان نسبت به برنامه پاسخگویی بار که از نوع TOU تعریف شده است به طور کلی مورد بررسی قرار گرفته است.
كلمات كليدي : بار اقتصادی بهینه، برنامه های پاسخگویی، پروفیل بار مصرف کنندگان
تاريخ دفاع : 1397-10-26