بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 930428837
نام و نام خانوادگي : سید امین اسماعیلی
عنوان پایان نامه : بهبود خودحفاظتی در سیستم‌های توزیع شده با استفاده از Sandbox و موتور هوشمند تشخیص خطر نفوذ
دانشكده : دانشکده فنی و مهندسی
گروه تحصيلي : مهندسي کامپيوتر
رشته/گرایش تحصيلي : نرم افزار
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) : رامین نصیری ,
استاد مشاور (عضو هیات علمی مرکز) : رضا روانمهر ,
چكيده : با توسعه روزافزون سیستمهای توزیع شده مشکلات و چالشهای جدیدی در مدیریت و نگهداری این سیستمها مطرح میشود که یکی از آنها مدیریت امنیت گرههای موجود در آن است. برای این کار ابزارهای مختلفی معرفی شدهاند که اغلب سعی در مقابله با خطرات خارج از سیستم را دارند در حالی که اگر خطر وارد سیستم شود، هیچ راهکاری برای مقابله با آن نخواهند داشت. طرحی که در این سند معرفی شده است، یک معماری امنیتی 3 لایه است که لایه اول و دوم آن بستر مناسبی برای الگوریتمهای مختلف امنیتی ایجاد میکنند و در لایه سوم با استفاده از فناوری Sandbox یک محیط ایزوله ارائه میشود که از طریق آن میتوان میزان خطرپذیری سیستم را بالا برده و به الگوریتمهای هوشمند تشخیص خطر نفوذ، فرصت یادگیری در محیط شبکه ارائه کرد. هدف لایه اول این طرح مقابله با خطرات خارج از سیستم از قبیل DoS و R2L است. این لایه پس از بررسی ارتباط و تایید بی خطر بودن آن، آن را به لایه دوم ارسال میکند. در لایه دوم پس از انجام بررسیهای لازم بر روی ارتباط، در صورتی که ماهیت آن خطرناک تشخیص داده شود، محدودیتهای بیشتری بر روی ارتباط اعمال میشود، در غیر این صورت ارتباط را به داخل Sandbox هدایت میکند تا علاوه بر ارائه خدمات به مخاطب، روند بررسی امنیت ارتباط همچنان صورت گیرد. در لایه مدیریت یا لایه دوم به منظور تصمیمگیری درمورد ادامه ارتباط و یا جلوگیری از آن، از خروجی الگوریتمهای بکاررفته استفاده میشود که این کار بوسیله الگوریتم SVM صورت میگیرد. در نهایت به منظور بررسی عملکرد این طرح یک شبیه ساز پیاده سازی شده است که نتایج حاصل از این شبیهساز گویای عملکرد مناسب این سیستم میباشند. این نتایج با خروجی سیستمهای دیگر از قبیل SHAPE نیز مقایسه شدهاند که مجددا برتری این طرح در برخی موارد به اثبات رسیده است.
كلمات كليدي : امنيت شبكه، خودحفاظتي، خود ترميمي، خودتنظيمي، خود تطبيقي، Sandbox، ديوار آتش
تاريخ دفاع : 1396-06-26