بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 870002890
نام و نام خانوادگي : شيما مقدمي
عنوان پایان نامه : بررسي ديوار نگاره ها از دوران قاجار تا معاصر
دانشكده : دانشکده هنر
گروه تحصيلي : ارتباط تصويرى
رشته/گرایش تحصيلي : تصويرسازي
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (استاد مدعو) : ,
كيارش زندي
استاد مشاور (استاد مشاور مدعو) : ,
مريم لاري
چكيده : وقتی در محیط شهری هستیم، در حقیقت این دیوارها هستند که بیشترین نقش را در تعریف محیط ما دارند چه خانه مان و چه در خیابان، همین دیوارها هستند که تعیین کننده محدوده ها و روابط بین آن ها هستند. دیوارها در واقع صفحه های سفید و پاکی هستند که این توان بالقوه را دارند که توسط هنرمندان آرایش یابند. هنگامی که تصویر یا مفهوم بصری مورد نظر بر آن ها نصب شود، دست کم توسط بعضی افرادی که از جلوی آن عبور می کنند، مورد توجه قرار می گیرد و این می تواند زمینه ای برای انتقال هر نوع مفهوم یا هنری باشد. هدف های تحقیق نقاشی دیواری از دوران قاجار بیشتر وارد جامعه و زندگی مردم شد و امروزه اصولاً جزئي از معماری شهری محسوب می شود. چون ما وقتی در محیط شهری هستیم بیشترین چیزی که اطراف ما را احاطه کرده است، دیوارها هستند و با افزایش تمایل مردم به زندگی شهری این محیط ها زیادتر شدند هدف ما از این تحقیقات کشف راز اهمیت نقاشی ها دیواری در طول تاریخ و تجزیه و تحلیل نمونه های موفق آن است و این نقاشی دیواری چه تاثیری در زندگی اجتماعی مردم شهری دارد. واژه های کلیدی: دیوار نگاره، نقاشی دیواری، اثر هنری، مخاطب، معماری
كلمات كليدي : دیوار نگاره، نقاشی دیواری، اثر هنری، مخاطب، معماری
تاريخ دفاع : 1389-11-26