بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 930407232
نام و نام خانوادگي : امیرعلی رستگار رازی
عنوان پایان نامه : لاله‌زار، هم‌زیستی نامتجانس‌ها بازخوانی و بازتولید ساختارهای هتروژنیک در معماری لاله‌زار
دانشكده : دانشکده هنر
گروه تحصيلي : معمارى
رشته/گرایش تحصيلي : معماري
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (استاد مدعو) : ,
محمدرضا پور زرگر
استاد مشاور (عضو هیات علمی مرکز) : مهرداد جاویدی نژاد ,
چكيده : شهرها به سمت عام شدن حرکت می‌کنند. هسته‌های تاریخی، این مکان‌های هویت بخش، رو به فراموشی سپرده می‌شوند و هویت و تکثر شهری جای خود را به جریان‌های سرمایه می‌دهند. مال‌ها و مجتمع‌های عظیم تجاری خود را به عناصر خاطره ساز شهر تحمیل می‌کنند و این‌گونه ، همه‌جا را "شبیه" هم می‌سازند. نظام‌های سلسله مراتبی بواسطه توسعه هموژن و از بالا به پایین، در حال حذف لایه‌های متکثر و پیچیده زندگی شهری هستند و این‌گونه است که تهران هرروز بیشتر از گذشته، تشنه‌ی عرصه‌های عمومی و رویدادهای شهری می‌گردد. لاله‌زار به عنوان یکی از آخرین هسته‌های هویت بخش تهران، روزهای خوشی را سپری نمی‌کند. خیابانی که روزگاری، مقصدی شهری برای اهالی تهران، روشنفکرها و پرسه‌زنها بود، امروز به راسته ای تجاری تبدیل شده است. این پژوهش ، بر این ایده استوار است که لاله‌زار از درون، ساختاری غیر سلسله مراتبی و هتروژن دارد که با وارد کردن اندکی تنش و شوک، مانند قلبی که به تازگی از کارافتاده دوباره به تپش خواهد افتاد. در لایه اول این پژوهش به مطالعه و شناخت ساختار‌‌های هتروژن خواهیم پرداخت و در ادامه به این سؤال جواب خواهیم داد که چگونه می‌توان بجای انکار و مقابله اخلاقی با جریان هموژن‌ساز سرمایه، به راه‌حلی دست یافت تا علاوه بر پذیرش تغییرات دوران معاصر، به مساله سرمایه پاسخی منطقی بدهد. پاسخی که نه‌تنها میراث لاله‌زار را حفظ می‌کند، بلکه به آن روحی دوباره می‌بخشد تا لاله‌زار بتواند بار دیگر، دوران شکوه و رونق خویش را به تماشا بنشیند. به عبارتی دیگر، در یک گفتمان دیالکتیکی، اگر هسته تاریخی را تز و جریان سرمایه‌داری را آنتی‌تز بنامیم، چه سنتزی برای لاله‌زار وجود دارد که بتواند به هردو جریان پاسخ داده و امکان همزیستی این دو را فراهم کند؟ این همزیستی چه شرایطی دارد و چگونه به زندگی ادامه می‌دهد و دوره‌ی جدید لاله‌زار را رقم می‌زند؟ و درنهایت چگونه می‌توان با به‌کارگیری قدرت سرمایه (به‌جای مقابله اخلاقی با آن) لاله‌زار را دوباره به یک مقصد شهری تبدیل کرد؟ پاسخ به این پرسش‌ها در خلال پژوهش‌ها و مطالعات میدانی صورت می‌گیرد که تلاش در خوانش ساختار معماری و شهری لاله‌زار، در قالبی غیر سلسله مراتبی داشته و به لاله‌زار به‌عنوان بستری هتروژن نگاه می‌کنند که نه با نگاه از بالا به پایین معمول شهرسازانه، بلکه با حرکت دادن بدن‌ها در شهر و نگاهی انسان مدارانه، سعی در خوانش و سازمان‌دهی مجدد لاله‌زار دارند. کلیدواژه‌ها : هسته تاریخی، نظام سلسله مراتبی، هموژنیتی، هتروژنیتی، دیالکتیک، همزیستی، لاله‌زار
كلمات كليدي : هسته تاریخی، نظام سلسله مراتبی، هموژنیتی، هتروژنیتی، دیالکتیک، همزیستی، لاله‌زار
تاريخ دفاع : 1397-11-02