بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 911046727
نام و نام خانوادگي : نازفر ايراني شميراني
عنوان پایان نامه : ارائه مدل پيشنهادي براي پيکربندي ميان افزارهاي سيستم SCADA در حوزه نفت و گاز با استفاده از رويکرد مقايسه ميان افزارها
دانشكده : دانشکده فنی و مهندسی
گروه تحصيلي : مهندسي کامپيوتر
رشته/گرایش تحصيلي : نرم افزار
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) : رامین نصیری ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : سامانه‌های SCADA بطور گسترده‌ای جهت کنترل زیرساخت‌های حیاتی کشورها مورد استفاده قرار گرفته‌اند. با توجه به اهمیت بالای این موضوع که بروز هرگونه اختلال در اين سامانه‌ها می‌تواند علاوه بر خطر از دست رفتن اطلاعات انحصاري و رقابتی شرکت‌ها، خطرات جانی و تخریب‌های محیط زیستی، اثرات مخرب و جبران ناپذیری بر امنیت اقتصادی و توانمندی‌های دفاعی کشورها داشته باشد، تولید بومی اینگونه نرم‌افزارها در کنار ایمن‌سازی سامانه‌های موجود در دستورکار سازمان‌ها قرار گرفته است. بدین منظور در این تحقیق ابتدا به بررسي قابليت‌هاي عملکردي سيستم‌هاي اسکادا در حوزه نفت و گاز پرداخته، سپس صفات کيفي موردنياز بر اساس چشم‌انداز و اهداف کسب و کار در شرکت ملی نفت ایران اولويت بندي و مدلسازي شدند. دستیابی به برخی از صفات کیفی از قبیل دسترس‌پذيري، کارايي، قابليت همکاري و امنيت در طراحی معماری این سامانه‌ها از اهمیت و اولویت بالاتری برخوردار است. در ادامه معماري‌هاي مناسب اين سامانه‌ها و نقاط ضعف و قوت هريک بررسی گردیدند. با توجه به ماهیت توزیع شده سامانه‌های SCADA و لزوم برقراري ارتباط ميان سيستم‌هاي گوناگون در نسل‌هاي جديد آن، بمنظور دستيابي به مديريت يکپارچه و جامع، به مقايسه تأثیر دو تکنولوژي‌ مطرح CORBA و OPC UA بر صفات‌کيفي مذکور با هدف انتخاب معماري مناسب پرداختیم. پس از تعیین پارامترهای تاثیرگذار بر هر یک از صفات کیفی به ارزیابی این پارامترها در هریک از تکنولوژی‌های مطرح شده پرداخته، سپس با استفاده از روش دلفی نتایج بدست آمده را تحلیل نموده و مدل پیشنهادی جهت پیکربندی مناسب میان افزارهای این سیستم‌ها را در حوزه نفت و گاز ارائه دادیم. ضرورت انجام این تحقیق در تعیین و انتخاب میان‌افزاری مناسب می‌باشد که ذینفعان این سیستم‌ها را در راستای رسیدن به برآیند قابل توجهی از قابلیت‌های غیرکارکردی مطرح شده در این سامانه‌ها در حوزه نفت و گاز یاری می‌رساند. 
كلمات كليدي : سيستم SCADA ، نفت و گاز ، ميان افزارها
تاريخ دفاع : 1396-11-09