بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 950165914
نام و نام خانوادگي : سینا حاجی مهدیقلی
عنوان پایان نامه : تشخیص علائم راهنمایی و رانندگی توسط شبکه عصبی کانولوشنی
دانشكده : دانشکده فنی و مهندسی
گروه تحصيلي : برق
رشته/گرایش تحصيلي : الکترونيک
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) : لیلا قابلی ,
استاد مشاور (عضو هیات علمی مرکز) : رضا صباغی ندوشن ,
چكيده : علائم راهنمائی و رانندگی در واقع یک زبان بصری برای دادن اطلاعات ارزشمند است. در سیستم‌های حمل و نقل هوشمند، تشخیص علائم راهنمائی و رانندگی بخش جدایی ناپذیر سیستم‌های کمک به راننده پیشرفته است، که در واقع به هشدار دهی و کمک رسانی به راننده می‌پردازند. تشخیص علائم راهنمائی و رانندگی همچنین یکی از مهمترین بخش‌های وسایل نقلیه خودران است که موجب می‌شوند خودرو در در شرایط مناسب و ایمن قرار گیرد. عموما سیستم‌های تشخیص علائم از دو بخش کشف و تشخیص نوع علائم تشکیل می‌شوند. قسمت کشف برای پیدا کردن علامت در تصویر بکار می‌رود و قسمت تشخیص به طبقه بندی کردن و بیان نوع علامت کشف شده در تصویر بکار می‌روند. در این پایان نامه تلاش نگارنده بر ارائه یک روش سریع برای آموزش شبکه کانولوشن جهت تشخیص علائم راهنمائی و رانندگی بوده است. برای رسیدن به این هدف ابتدا شبکه‌ای را با مجموعه داده بسیار غنی و جامع مشتمل بر پنجاه هزار عکس آموزش می‌دهیم تا به یک پیکربندی منسجم برای کشف اشیاء دست یابیم. با انجام این کار ما حجم تصاویر مورد نیاز از علائم راهنمائی و رانندگی را به شدت کاهش می‌دهیم که خود موجب تسریع روند آموزش شبکه هدف خواهد شد. سپس با شیوه انتقال دانش وزن‌ها و پارامتر‌های شبکه اول را به شبکه هدف خود، که به منظور تشخیص علائم راهنمائی و رانندگی بکار می‌رود، انتقال می‌دهیم و پس از آموزش شبکه نهایی با تصاویر جمع‌آوری شده توسط نگارنده، وزن‌ها و پارامتر‌های شبکه برای انجام عمل تشخیص علائم راهنمائی و رانندگی تنظیم می‌شوند. در نهایت با بدست آمدن ساختار نهایی شبکه عصبی کانولوشن برای تشخیص علائم راهنمائی و رانندگی، این شبکه را با داده‌های تست آزمایش می‌کنیم و نشان می‌دهیم که با وجود داده‌های آموزشی بسیار کم از نوع تصاویر علائم راهنمائی و رانندگی، شبکه عملکردی قابل قبول و از لحاظ آماری قابل قیاس با روش‌ها و متد‌های دیگر استفاده شده برای این منظور ارائه می‌کند.
كلمات كليدي : علائم راهنمایی و رانندگی، شبکه عصبی کانولوشنی
تاريخ دفاع : 1397-10-15