بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 940182573
نام و نام خانوادگي : مجيد پناهی
عنوان پایان نامه : مقایسه عملکرد لرزه‌ای قاب خمشی بتن مسلح مجهز به میراگر اصطکاکی و جداساز لرزه‌ای لاستیکی هسته سربی
دانشكده : دانشکده فنی و مهندسی
گروه تحصيلي : عمران
رشته/گرایش تحصيلي : مهندسي عمران _ سازه
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) : منوچهر بهرویان ,
استاد مشاور (عضو هیات علمی مرکز) : شهریار طاووسی تفرشی ,
چكيده : پس از زلزله های لوما پریتا در سال 1989 و نورتریج در سال 1994 که آسیب فراوانی به قاب های مقاوم در برابر بارهای لرزه‌ای - ثقلی وارد نمود، تحقیقات بسیاری در بین مهندسین به انجام رسید و لزوم تحقیق، طراحی و استفاده از روش های نوین جهت مقاوم سازی سازه در برابر زلزله توسعه و رواج یافت. تحقیقات جدید، درک رفتار لرزه ای ساختمان را بهبود بخشیده و باعث توسعه ی روش های کارآمد و طراحی مدرن شده است. در مقایسه با روش‌های قدیمی تر هزینه ایجاد مقاومت لرزه ای ساختمان کاهش یافته و عملکرد ساختمان ها طی زلزله به میزان قابل توجهی بهبود یافته و همچنین آسیب پذیری آن ها در برابر زلزله کاهش یافته است. در سازه های شکل پذیر، روش‌های طراحی مربوطه(روش های طراحی ظرفیت، طراحی بر اساس تغییر مکان و طراحی بر مبنای عملکرد) اهمیت ویژه ای دارند. در این تحقیق به مقایسه رفتار لرزه ای میراگر اصطکاکی پال و جداساز با هسته سربی پرداخته شده است. برای این منظور بر روی سه قاب پنج، ده و پانزده طبقه تحلیل استاتیکی غیرخطی و تاریخچه زمانی غیر خطی انجام شده است. معیار مقایسه رفتار لرزه‌ای بین LRB و میراگر اصطکاکی شامل مقادیر ماکزیمم دریفت، برش پایه، دوره تناوب سازه است. طبق نتایج بدست آمده هر چه سازه بلندتر باشد تاثیر میراگر اصطکاکی و جداساز به هم نزدیکتر است. در مقایسه جداساز و میراگر نیز می‌توان دریافت جداساز مقادیر برش پایه را به میزان قابل توجه‌تری به خصوص در سازه‌ها کوتاه کاهش می‌دهد. جداساز باعث افزایش دوره تناوب سازه می‌گردد. این موضوع در سازه کوتاهتر مشهود تر می باشد ولی در سازه بلند دوره تناوب تغییر چندانی نمی کند. همچنین میراگر نیز تاثیر چندانی در دوره تناوب سازه نخواهد داشت.
كلمات كليدي : قاب خمشی ، بتن مسلح، هسته سربی
تاريخ دفاع : 1397-11-01