بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 950477794
نام و نام خانوادگي : سالومه غفاری
عنوان پایان نامه : ارايه ي يک مدل تک سنسوري جديد براي کنترل کننده ي ردياب نقطه ي بيشينه ي توان ژنراتور القايي بادي متصل به شبکه ي DC
دانشكده : دانشکده فنی و مهندسی
گروه تحصيلي : برق
رشته/گرایش تحصيلي : قدرت - عمومي
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) : شهرام جوادی ,
استاد مشاور (عضو هیات علمی مرکز) : ,
چكيده : با توجه به تقاضای روز افزون انرژی، بسیاری از کشورها با فرآیند آزادسازی سیستم های الکتریکی خود، دسترسی آزاد به شبکه های توزیع و انتقال برای اتصال ژنراتورهای کوچک و یا متوسط دست به کار شدند. این فرآیند محرک توسعه تشکیل ریز شبکه های به کار رفته در ژنراتورهای توزیع شده می باشد و این سیستم های مولد (تولیدی) توزیع شده منجر به کاهش اتلاف انرژی و هزینه های زیر ساخت برای سیستم های انتقالی می گردند، زیرا DGS در فاصله ایی بسیار کم به مرکز بار متصل است و علاوه بر این، منابع انرژی تجدید پذیر مانند انرژی خورشیدی و بادی کاربرد وسیعی در سیستم های مولد توزیع شده دارند و از مزیت دیگر آنها می توان به آلودگی کمتر آنها در محیط زیست اشاره کرد. در این تحقیق، از یک روش ساده برای پیگردی ماکزیمم توان (MP) موجود در سیستم تبدیل انرژی باد (WECS) برای کاربرد در ریز شبکه DC استفاده شده است. یک پل یک سو کننده ی دیودی سه فاز در طول یک مبدل DC-DC بین ترمینال های ژنراتور القایی بادی و ریز شبکه DC به کار برده شده است. ژنراتور القایی توسط خازن تحریک در استاتور به صورت خود تحریک عمل می کند. جریان خروجی مبدل DC-DC ، یعنی جریان شبکه DC به عنوان یک متغیر کنترلی برای پیگرد MP در WECS موجود در نظر گرفته شده است. بنابراین، الگوریتم ارائه شده برای پیگرد بیشترین توان (MPPT) مستقل از پارامتر های ماشین و توربین بادی می باشد. در نتیجه، یک روش برای مشخص کردن دیوتی سایکل مبدل DC-DC برای عملکرد سیستم ارائه شده در شرایط MPPT با استفاده از کاراکتر های توربین بادی، مدار معادل حالت ماندگار ژنراتور القایی و بالانس توان در مبدل های قدرت ارائه شده است. سادگی مدار و الگوریتم کنترل ساده از مزایای اصلی روش ارائه شده برای تغدیه توان به ریز شبکه DC از اسکیل کوچک ارائه شده WECS ارائه شده است. کار کردن موفقیت آمیز الگوریتم برای MPPT با نتایج تجربی در طول مقادیر شبیه سازی شده نشان داده شده است. نوآوری این پایان¬نامه نسبت به مراجع موجود تشریک مساعی الگوریتم بهینه¬سازی ژنتیک و مکانیسم ردیابی نقطه ی بیشینه ی توان به منظور بهبود پاسخ های مربوط به سیستم ارایه شده می باشد.
كلمات كليدي : ریزشبکه DC، ژنراتورهای القایی، ردیابی نقطه ی بیشینه ی توان، مبدل توان، تولید توان بادی، الگوریتم ژنتیک
تاريخ دفاع : 1397-10-25