بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 950033848
نام و نام خانوادگي : سید مصطفی حق شناس
عنوان پایان نامه : شناسایی و ارزیابی میزان و پراکندگی آلاینده های صنعتی در خور موسی
دانشكده : دانشکده فنی و مهندسی
گروه تحصيلي : مهندسي شيمي
رشته/گرایش تحصيلي : مهندسي مكانيك - طراحي کاربردي-کارشناسي ارشد
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) :ابراهیم آخوندی ,
استاد مشاور (عضو هیات علمی مرکز) : حسین سخائی نیا ,
چكيده : خورها را به طور کلی می‌توان از جمله مناطقی به حساب آورد که نسبت به تجمع آلاینده‌ها حساس هستند. علت اصلی این امر زمان ماند بالا، عمق کم و نیمه بسته بودن این مناطق است. در مورد منطقه خورموسی، از منابع اصلی آلاینده صنعتی و خانگی میتوان به پساب پتروشیمی و فاضلاب شهری ماهشهر و سربندر اشاره کرد. براساس مستندات موجود در ادبیات فنی، انتظار می‌رود میزان بیشتری از آلاینده‌ها در قسمت‌ها و شاخه‌های انتهایی خور تجمع یابد که ناشی از جهت خاص جریان آب متاثر از جریانات ماهانه جزرومدی می‌باشد. این پدیده زمان ماند آب را در بدنه آبی نقاط مذکور افزایش می‌دهد. وجود مهمترین انواع آلاینده‌ها از نوع عناصر فلزات سنگین، که پس از ورود به بدن آبزیان و زنجیره غذایی انسان منجر به پدیده بزرگنمایی زیستی (افزایش تصاعدی غلظت) می‌شوند، تهدیدی جدی برای سلامت انسان به حساب می‌آید. انجام هرگونه بررسی مانند نمونه‌گیری، تحلیل داده‌ها و مدلسازی پراکندگی، شاید بتواند کمک شایانی به تشخیص منابع آلاینده و ارائه راهکارهای کاهش اثرات مخرب آن‌ها داشته باشد. در مطالعه حاضر به منظور درک بهتر میزان و پراکندگی انواع آلاینده ها، 5 نقطه شامل 4 نقطه اصلی و یک نقطه شاهد (درفاصله دورتر منبع محتمل آلایندگی) در نظر گرفته شد. پس از انجام نمونه برداری و انتقال نمونه ها در شرایط استاندارد، کلیه آزمایش‌ها طبق دستورالعمل‌های استاندارد انجام شدند. نتایج به‌دست آمده با استفاده از نرم‌افزارهای تحلیل آماری (Statistica)، مدلسازی (Mike- DHI) و نقشه برداری (Arc GIS) محاسبه و نمایش داده شد. به عنوان نتایج این مطالعه شایان ذکر است، نسبت نیتروژن به فسفر محلول در آب این ناحیه به میزان در حد مجاز بوده مشکل خاصی از نظر مواد مغذی در آب وجود ندارد. از طرفی به علت زیاد بودن میزان مواد غیر قابل تجزیه زیستی، نسبت خواست اکسیژن زیستی به خواست اکسیژن شیمیایی بسیار کم بوده که نگرانی هایی را ایجاد می کند. اکسیژن محلول آب در حد مناسبی است و با استاندارد مورد نیاز موجودات زنده در آب شور مطابقت دارد. برای اکثر فلزات سنگین به جز جیوه، روی و آرسنیک، غلظت آزمایش شده بیشتر از حد مجاز جهانی است. به علاوه با وجود مقادیر مناسب مواد مغذی در آب منطقه، به علت بالابودن غلظت مواد سمی و غیرقابل تجزیه زیستی و عدم توانایی تصفیه زیستی آب، این ناحیه برای انجام هرگونه عملیات پرورش آبزیان به خصوص ماهی مناسب نیست. همانطور که انتظار می‌رفت ورودی فاضلاب‌های شهری و صنعتی به خور از عوامل اصلی آلایندگی است که غلظت آلاینده‌ها به وضوح در آن‌ها بیشتر است. نقطه شاهد یا کنترل نیز از نقاط حساس ناحیه مورد مطالعه است که تجمع بالای آلاینده‌ها در آن مشاهده می‌شود و علت اصلی آن کاهش سرعت جریان و هدایت آلاینده‌ها به آن سمت است. از ناحیه میانی منطقه مورد مطالعه که عمق زیادی دارد به سمت خلیج فارس، که در آن سرعت مناسب جریان و عمق مطلوب وجود دارد، سالم ترین ناحیه منطقه خور موسی است.
كلمات كليدي : کلمات کلیدی: خور، آلاینده صنعتی، فلزات سنگین، تجمع
تاريخ دفاع : 1397-04-13