بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 940064839
نام و نام خانوادگي : صادق پوربخت
عنوان پایان نامه : تعيين مدلي براي شناسائي و اولويت بندي چالش هاي پياده سازي شبکه هاي هوشمند برق با استفاده از مدل AHP فازي
دانشكده : دانشکده فنی و مهندسی
گروه تحصيلي : برق
رشته/گرایش تحصيلي : قدرت - عمومي
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) : شهرام جوادی ,
استاد مشاور (عضو هیات علمی مرکز) : حمید رادمنش ,
دکتر حمید رادمنش
چكيده : با توجه به ضرورت هوشمند سازي شبكه هاي برق ، همواره اين سوال مطرح است كه با وجود پيشرفت هاي بسيار زياد در حوزه فن آوري اطلاعات چرا شبكه هاي برق همچنان به صورت سنتي اداره مي شوند ؟ در اين پژوهش سعي گرديده با استفاده از تكنيك AHP فازي و همچنين استفاده از نظرات نخبگان حوزه صنعت برق هوشمند ، اولا چالش هاي موجود بر سر راه هوشمند سازي شبكه هاي برق شناسائي گردد . سپس چالش هاي كم اهميت تر به كنار گذاشته شود . و در نهايت شش چالش مهم تر با استفاده از روش AHP فازي اولويت بندي و وزن دهي مي گردند . براساس نتايج به دست آمده مهم ترين چالش مسائل مالي و زيرساختي است .اما نكته مهم آن است كه امنيت اطلاعات در شبكه هاي هوشمند برق از ديد نخبگان چالش مهمي است كه بايد براي آن اقدامات لازم را به عمل آورد.
كلمات كليدي : شبکه برق هوشمند- انرژی های تجدید پذیر- چالش ها- فازی- تحلیل سلسله مراتبی
تاريخ دفاع : 1397-10-08